x

Tidligere fremstod Kvægtorvet i Næstved som en bagside til byen, der fungerede på bilernes præmisser. Men Kvægtorvets potentialer er nu blevet udnyttet, og der skabt plads til nye ophold og oplevelser i bymidten samt bedre mulighed for at komme fra Kvægtorvets til Grønnegades Kasernes Kulturcenter. Området er udviklet og anlagt med udgangspunkt i den overordnede strategi for udvikling af Næsteved Bymidte.

Dråben og trappen

Det nye byrum er opkaldt efter en stor betonflade formet som en dråbe, som samler pladsen og blandt andet indeholder siddemuligheder og træer. Desuden giver Dråben mulighed for, at man kan afholde arrangementer med optrædener, koncerter og andre arrangementer.

Rundt om Dråben er der  nye og genbrugte granitfliser, belysning, beplantning i form af forskellige træer, buske og græsser samt en ny udkørsel fra Kvægtorvsparkeringen ved Kvickly.

Hvor der før var en græsskråning op mod Grønnegades Kaserne Kulturcenter, står der nu en 14 meter lang trappe, med så store trin i midten, at de også fungerer som siddepladser. De kan både bruges, når der er aktiviteter på pladsen - eller hvis man har brug for en pause i solen. Trappen fører på den ene side op til kulturcenterets billetsalg og kulturrambla og på den anden side op til tagterrassen ved Ny Ridehus. 

På selve pladsen er det fortsat muligt for biler at køre fra Farimagsvej til Grønnegade, men der er også skabt rum for arrangementer, bedre tilgængelighed for fodgængerne og optimerede forhold for de biler, der skal ud fra parkeringspladsen.

Økonomi

Den samlede anlægsøkonomi var på 6,9 mio. kr. ekskl. moms. Vi har støttet med 3,5 mio. kr.

Hovedbyer på forkant

Projektet i Næstved er støttet gennem vores kampagne Hovedbyer for forkant, hvor vi har afsat 73 mio. kr. til at styrke hovedbyerne i landets yder- og landkommuner (LAG-kommuner). 

En hovedby er defineret som den eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området. Blandt de udfordringer, som hovedbyerne i yderområderne – og yderområderne som helhed - står over for, er en ændret demografi med mange ældre borgere, nye erhvervsstrukturer, hvor traditionelle erhverv forsvinder, ændrede indkøbsmønstre og mulighed for nye placeringer af detailhandlen uden for bymidten. Derfor er der mange steder brug for en ny strategi for bymidten.

Læs mere om kampagnen:

Hovedbyer på forkant