x

I takt med at København vokser, er der brug for mere plads til byliv. Og langs den tidligere erhvervshavn er der store rekreative kvaliteter, som kalder på nye rammer for livskvalitet og trivsel. 

Kvæsthusprojektet er derfor anlagt, som en stor, ny plads for byliv og oplevelser for Københavnerne og byens mange besøgende. Projektet ligger direkte ud til Københavns Havn ved siden af Skuespilhuset og lige mellem Nyhavn og Amalienborg. I forlængelse af Kvæsthusprojektet ligger Sankt Annæ Plads, der er fornyet i tæt samspil med Kvæsthusprojektet.

Sankt Annæ projektet

 

Kvæsthusprojektet omfatter tre hovedelementer:

• Ofelia Plads - Københavns nye store plads på Kvæsthusmolen.
• Kvæsthusbassinet og trappeanlæg (Kyssetrappen), der danner rammen om et nyt og spændende havnemiljø.
• Parkeringsanlægget under Ofelia Plads med plads til 500 personbiler.

Plads til nye oplevelser og byliv

Ofelia Plads, som blev indviet i 2017, er Københavns nye, store plads med rum for scenekunst og mulighed for at komme helt tæt på vandet.

Pladsen, som er anlagt på Kvæsthusmolen, er sammen med Kyssetrappen ejet af Kulturministeriet og Det Kongelige Teater.

Det Kongelige Teater og Jeudan, der driver parkeringsanlægget under Ofelia Plads, har - sammen med Realdania - etableret Foreningen Ofelia Plads, der driver aktiviteter på pladsen. Ønsker du at booke Ofelia Plads til arrangementer, festivaler eller lignende, skal du kontakte Foreningen Ofelia Plads.

Se program for aktiviteter, læs mere om pladsen og find kontaktinfo på www.ofeliaplads.dk

Bilerne væk fra gaden til fordel for byliv og tilgængelighed til vandet

Det nye Parkeringsanlæg har gjort det muligt at udvikle Sankt Annæ plads, der før var præget af parkerede biler, til en ny, rekreativ plads, der styrker forbindelsen mellem den historiske bykerne og havnen.

Selve parkeringsanlægget er et tre etagers underjordisk anlæg med plads til 500 parkerede personbiler. Ned- og opkørsel er placeret på Sankt Annæ Plads. 
Det er et lyst og inviterende anlæg, og parkering i anlægget kan opleves som en integreret og positiv del af den samlede oplevelse ved at se en forestilling i Det Kongelige Teater, besøge Ofelia Plads eller deltage i anden aktivitet i lokalområdet. De tre etager er forbundet af et åbent rum i hele anlæggets længde. Dagslys skinner igennem loftets glassten. Det nederste dæk, tre etager under jorden, er udført så det kan bruges til andre aktiviteter end parkering.


Parterne bag Kvæsthusprojektet

Kvæsthusprojektet er blevet realiseret i en partnerskabsaftale mellem Realdania og Kulturministeriet/Det Kongelige Teater gennem Realdania By & Bygs datterselskab Kvæsthusselskabet A/S. Projektet har været organiseret med en styregruppe bestående af repræsentanter fra Kulturministeriet, Det Kongelige Teater og Realdania.

Realdania præsenterede i marts 2007, efter aftale med Københavns Kommune, et skitseforslag til en samlet løsning for en forbindelse mellem de historiske bymiljøer; Frederiksstaden og Holmen i København.

Forslaget blev debatteret ivrigt, og i lyset af de synspunkter, der var fremme i debatten, blev forslaget ændret på nogle punkter.

Lokalplan og rapporter 

Den samlede præsentation af Kvæsthusprojektet, som projektet blev lagt frem i marts 2007.

Lokalplan for Kvæsthusbroen
Lokalplan nr. 374, ”Kvæsthusbroen”. Lokalplanen, som blev vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation den 25. marts 2004, omhandler blandt andet det underjordiske p-anlæg og en mulig etablering af en forbindelse for fodgængere og cyklister fra Kvæsthusbroen til Dokøen.
VVM-rapport

En vurdering af virkning på miljøet for Skuespilhus, parkeringsanlæg og forsinkelsesbassin på Kvæsthusbroen. Rapporten vurderer, at driften af Skuespilhus og p-anlæg ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Den Blå Plan 
Debatoplæg fra 2003 om udviklingen af Københavns Havn. Oplægget foreslår blandt andet, at man udskriver en arkitektkonkurrence om en broforbindelse mellem Kvæsthusmolen og Holmen - og hermed de to kulturelle sværvægtere Skuespilhuset og Operaen.

Ofelia Plads er en smuk plads, der strækker sig hele vejen fra molens spids og frem til Nyhavn. Nord for Skuespilhuset er pladsen blevet et nyt offentligt rum i stor skala med høj arkitektonisk kvalitet, som er afstemt med Operaens, Skuespilhusets, Frederiksstadens og Holmens kvaliteter.

Pladsen er udført med trappe- og elevatorbygninger til p-anlæg, samt mindre pavilloner til caféudskænkninger, lette caféoverdækninger, opbevaring af tekniskudstyr mv. På ydersiden af molen har turbådene billetsalg og anlægsplads.

Pladsens samlede areal er på 13.430 m2, hvilket svarer til et område ca. 25 procent større end Rådhuspladsen.

Ofelia Plads og Kyssetrappen ved Kvæsthusbassinet er ejet af Kulturministeriet og Det Kongelige Teater.

Se program for aktiviteter, læs mere om pladsen og se kontaktoplysninger på www.ofeliaplads.dk

Kvæsthusbassinet danner rammen om et nyt, rekreativt havnemiljø med havneliv og aktiviteter på kajkanten og anløb af både små og store fartøjer. Dette er gjort ved at skabe pavilloner, anløbsbroer og siddetrapper tæt på vandoverfladen og ved at tilbyde plads til større fartøjer og mindre som fx turbåde, sejlbåde, mindre motorbåde, ’Flyvefisken’ og andre havnetaxier.

I tilknytning hertil er der anlagt mod både Sankt Annæ Plads og mod Kvæsthuspladsen nye sidde- og trappeanlæg helt ned til vandhøjden, således at ophold i tæt kontakt med vandfladen er muliggjort.

Parkeringsanlægget er et højklasset parkeringsanlæg placeret under Ofelia Plads. Det er et attraktivt og inviterende anlæg, og parkering i anlægget kan opleves som en integreret og positiv del af den samlede oplevelse ved at se en forestilling i Det Kongelige Teater, besøge Ofelia Plads eller deltage i anden aktivitet i lokalområdet. Her er åbent og lyst, og de tre etager er forbundet af et åbent rum i hele anlæggets længde. Dagslys skinner igennem loftets glassten. Det nederste dæk, tre etager under jorden, er udført så det kan bruges til andre aktiviteter end parkering.

Parkeringsanlægget er et tre etagers underjordisk anlæg med plads til 500 parkerede personbiler. Ned- og opkørsel er placeret på Sankt Annæ Plads. 

Hvis du har spørgsmål eller lignende vedrørende parkeringsanlægget under Ofelia Plads, skal du kontakte Jeudan Parkering.