x

Læsø ser frem mod 2030

Pressemeddelelse 28. oktober 2014

Udviklingsstrategier for Læsø Kommune skal sikre, at øen kommer på forkant med udviklingen, så det bliver et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed. Strategierne har fokus på nytænkning af områdernes kvaliteter og potentialer og udvikles i samarbejde med lokale aktører.

Hovedparten af Danmarks yderområder oplever udfordringer i form af tab af arbejdspladser, aldrende befolkninger og fraflytning. Dette gælder også for Læsø, der er Danmarks mindste Kommune, og som Realdania har udvalgt som en af testkommunerne i kampagnen Yderområder på forkant.

Langsigtede strategiplaner

Under overskriften Læsø 2030 vil Realdania sammen med Læsø Kommune over de næste to år bidrage til at skabe langsigtede strategiplaner, der tager udgangspunkt i øsamfundets specifikke kvaliteter og potentialer.

Strategiplanerne skal være realistiske bud på, hvordan man kan skabe en anderledes og differentieret udvikling af Danmarks yderområder ved at udnytte de særlige potentialer og muligheder, som knytter sig til et specifikt område. Det kan for eksempel være fødevareproduktion, produktion af grøn energi, satsning på særlige former for turisme eller nye bosætningsmønstre. Planerne skal desuden fungere som værktøj til løbende at udvikle, vurdere og prioritere strategiindsatser i kommunen.

Læsøs borgmester, Tobias Birch Johansen, siger: ”Som Danmarks mindste kommune har Læsø en række særlige rammevilkår i forhold til placering og befolkningsantal. Vi har dog også en stærk vilje til at skabe udvikling – og en stærk erkendelse af, at såfremt den negative udvikling skal vendes, så skal Læsø være udviklingsorienteret og omstillingsparat såvel på kort som på lang sigt. Med Læsø 2030-projektet sætter vi sammen med Realdania en bevægelse i gang, som jeg forventer mig rigtig meget af”.

Programchef Karen Skou fra Realdania siger: ”De langsigtede strategiplaner skal inspirere til, hvordan den enkelte kommunes specifikke stedbundne kvaliteter og potentialer kan blive springbræt for en positiv udvikling. Vores mål er, at visionsplanerne bidrager til en differentieret og realistisk debat af, hvordan de danske yderområder kan komme på forkant med udviklingen”.
Yderområderne står midt i den største omstilling i nyere tid. Mens Danmarks befolkning som helhed og specielt i de større byer vokser, må yderområderne basere sig på faldende befolkningstal. Kombineret med en stadig mere skæv demografi og et faldende antal arbejdspladser, sætter udviklingen yderområderne under pres for at håndtere stagnation og omstilling. Læsø 2030 indgår i kampagnen Yderområder på forkant, der er et partnerskab mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Naturstyrelsen, KL og Realdania. Formålet med Læsø 2030 og de øvrige strategiplaner i kampagnen Yderområder på forkant er at medvirke til en positiv omstilling af de danske yderområder. Det skal ske med udgangspunkt i et mere realistisk og differentieret syn på udviklingen og behovet for at planlægge på nye måder i en tid med fraflytning af såvel borgere som erhverv og en ændret demografisk sammensætning. Formålet er at sætte fokus på de stedbundne potentialer og egnsspecifikke muligheder som grundlag for en positiv udvikling på trods af befolkningsmæssig tilbagegang.

Læsø finansierer selv 50 procent af projektets samlede økonomi på 0,5 mio. kr. Realdania finansierer de resterende 50 procent.