x

Vinderprojektet til Landgangen og Havnepromenaden i Esbjerg offentliggjort

Pressemeddelelse 21. maj 2015

Torsdag eftermiddag den 21. maj 2015 kl. 15.00 afslørede borgmester Johnny Søtrup, som formand for dommerkomitéen, vinderen af totalentreprisekonkurrencen om Landgangen og Havnepromenaden i Esbjerg.

Vinderen blev: Bygge- og entreprenørvirksomheden JORTON A/S med Arkitektfirmaet COBE ApS, Ingeniørfirmaerne MOE A/S og Krabbenhøft & Ingolfsson som rådgivere. Derudover stålentreprenør Valmont SM A/S.

Dommerkomitéen vurderer projektforslaget som en klar vinder, der tydeligt forbedrer sammenhængen mellem bymidten og havnen. Med et enkelt og ukompliceret design udviser vinderprojektet samtidig en vigtig respekt for Esbjerg Kleven og dens fortælling, og bidrager dermed positivt til den levende historie om Esbjerg.

Landgangen

Landgangen er vinderprojektets ene hovedelement. Formet som en trægren af cortenstål, strækker Landgangen sig fra byen hen over Kleven og helt ned på havnen. Landgangens usædvanlige form resulterer i mange overraskede vinkler og kurver, der giver en række fine opholdspladser, stiforløb og udsigtspunkter.

Den brændte, orangebrune farve fra cortenstålet betyder, at Landgangen føjer sig naturligt ind i Klevens og Byparkens landskabelige billede. Og stålets råhed knytter forbindelse til havnens industrihistorie og byens urbane liv.

Havnepromenaden

Det andet hovedelement i vinderprojektet er Havnepromenaden, der kommer til at løbe langs Havnegade. Mens Landgangen bygges i stål, støbes Havnepromenaden i beton, på den ene side flankeret af træer, og på den anden af en serie plantebede, siddepladser, udsigtspunkter, trapper og forbindelsesveje, der fører ind mod byen.

Partnerskabets medlemmer og Realdania har følgende udtalelser om resultatet af den afholdte totalentreprisekonkurrence:

Borgmester Johnny Søtrup:
"Vinderprojektet opfylder fuldt ud visionen om at genskabe sammenkoblingen mellem Esbjerg Havn og by som et attraktivt, samlende og flot byarkitektonisk forbindelseselement i respekt for de historiske miljøer, samt med en sådan fleksibilitet at nødvendige aktiviteter på Esbjerg Havn fortsat kan finde sted."

Projektchef Lars Autrup, Realdania:
"Vinderprojektet har stor arkitektonisk styrke. Det føjer sig smukt ind i det historiske miljø gennem et stærkt design, og på det funktionelle plan styrker det på bedste vist byens liv på tværs af byen og havnen."

Direktør Bjarne Pedersen, Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S:
"Vi får med vinderprojektet skabt en langt bedre sammenhæng mellem byen og havnen. Det vil få afgørende betydning for videreudviklingen af Dokken med etablering af byfunktioner og pladsdannelser, som længe har været efterspurgt."

Direktør Ole Ingrisch, den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn:
"Trafikken og den tunge godstransport på Esbjerg Havn er steget betydeligt de senere år, og samtidig er der skabt mange nye arbejdspladser omkring Dokhavnen. 
Landgangen skaber en sikker korridor for fodgængere og cyklister mellem Dokhavnen og byen, hvilket har været afgørende for Esbjerg Havn."

Øvrige projektforslag fra følgende entreprenørvirksomheder med rådgivere blev placeret som henholdsvis nr. 2 og 3 i totalentreprisekonkurrencen:

Placering som nr. 2:

Ommen & Møller A/S med Gottlieb Paludan Architects A/S og Niras A/S som rådgivere.

Placering som nr. 3:

Konsortiet WBB bestående af Chr. Brinck & Søn ApS og Waagner Biro Bridge Systems AG med Knight Architects, Knippers Helbig GmbH, NOROQ ApS og Schaffitzel+Miebach GmbH som rådgivere.

Landgangen gennemføres i et partnerskab mellem Esbjerg Kommune, den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn og Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S. Realdania støtter projektet.

På baggrund af dette samarbejde har det været muligt at gennemføre en totalentreprisekonkurrence, hvor også byfornyelsesprojektet Havnepromenaden indgår.

Udbuddet er gennemført som en omvendt licitation med en samlet anlægssum på 24 mio. kr. Tildelingskriteriet er fastlagt som "Det økonomisk mest fordelagtige" i henhold til underkriterierne ”Arkitektur”, ”Funktioner” og ”Tekniske kvaliteter”, hvor af arkitekturen har vægtet 50 %.

Dommerkomiteen har bestået af repræsentanter for partnerskabet og Realdania samt følgende 3 fagdommere:
Poul Ove Jensen, Arkitekt MAA, Dissing+Weitling architecture.
Rikke Juul Gram, Landskabsarkitekt MAA, Partner, Schønherr.
Arne Henriksen, Projektleder, Vejdirektoratet. 

Hele projektet med Landgangen og Havnepromenaden forventes taget i brug inden udgangen af 2016. Landgangen og Havnepromenaden er en del af den planlagte områdefornyelse i det havnenære byområde i Esbjerg.

 

Esbjerg Kommune med 115.000 indbyggere er i en dynamisk udvikling. Esbjerg Havn er Danmarks arealmæssigt største havn.

På Rådhus i Rådhussalen, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, er vinderforslaget og øvrige projekter i konkurrencen udstillet. Der er både plancher og modeller. Der er fri adgang i Rådhusets åbningstid. Udstillingen varer til og med torsdag den 28. maj 2015.