x

Fra forsamlingshus til multifunktionelt landsbyhus

Pressemeddelelse 6. juli 2009

Det traditionelle forsamlingshus får nu baghjul af et nytænkende og fleksibelt multihus, der på tværs af alder, køn og interesser kan bruges til både motion, fest, kultur, naturoplevelser og leg – det nye multifunktionelle hus har fået navnet Landsbyhuset. Bag projektet, der støttes af Realdania, står en gruppe lokale ildsjæle i landsbyen Gyrstinge ved Ringsted.

Beboerne i Gyrstinge har meget længe arbejdet for et få et nyt multihus i landsbyen til gavn for det sociale idræts- og kulturliv i området. Landsbyhuset vil rumme en multihal til idrætsudfoldelse med klatrevæg og mobilscene til teaterforestillinger, et forsamlingshuslokale til brug for sociale og kulturelle arrangementer, dans, filmforevisning m.m. samt et fitnessrum, et legeområde og et mødelokale, der også kan bruges til kontorfællesskab. Endelig vil huset rumme et mindre ”vandrehjem” med mulighed for overnatning for eksempelvis cykelturister.

Også Landsbyhusets udendørsarealer vil lægge op til bevægelse og sociale aktiviteter. Der foreligger endnu ikke en endelig plan for arealet, men det ligger fast, at der ud over de traditionelle boldbaner anlægges petanquebaner, kælkebakke og naturcampingplads med sheltere og overdækket bålplads.

Landsbyhuset bliver opført med udgangspunkt i en særlig type-hal udviklet for Lokale- og Anlægsfonden af arkitektfirmaet CEBRA. Hallen bygges op af elementer, som sammensættes i moduler – på den måde opnår bygningen en række ”skæve” arkitektoniske vinkler. Bygningens gavle opføres i et transparent matteret materiale, der giver et optimalt lysindfald.

Miljø og klimahensyn er også indtænkt i det nye landbyhus, der bliver opført med et jordvarmeanlæg, der kan dække husets forbrug af varme og varmt vand.

Udover landsbysamfundets egne bidrag støtter både Ringsted Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og Realdania projektet, der har en samlet økonomi på godt 17 mio. kr.

"Vi har arbejdet på dette projekt i snart tyve år, og det bliver fantastisk at se resultatet af mange, mange timers frivillig indsats", siger Jens Andersen, formand for Landsbyhuset. "Projektet er blevet stadig bedre takket være det samspil vi har haft med arkitekter og fonde. Samtidig er vi så heldige at bo i en kommune, der har en landdistriktspolitik, og vi har haft stor opbakning fra både byråd og forvaltning."

”Vi har stor respekt for de lokale ildsjæles vedholdende arbejde for dette projekt. Samtidig ser vi Landsbyhuset som et godt demonstrationsprojekt for nytænkning af indhold og arkitektur for et samlingssted for bevægelse, kultur og sociale aktiviteter i landsbyerne. Huset vil med sin brede palet af tilbud fange alle aldersgrupper og tilskynde til motion, fælles samvær og sund livsstil”, siger projektleder Astrid Bruus-Thomsen, Realdania.