x

Royal indvielse af den nyrenoverede Ledreborg Slotspark

Pressemeddelelse 14. maj 2007

Intet er vel mere frydefuldt end en havevandring midt i maj, hvor alt er friskt og lysegrønt - når haven så oven i købet er en netop færdigrenoveret slotspark bliver glæden kun større. Ledreborg Slotspark er efter tre års arbejde nu klar til genindvielse. Det sker d. 17. maj på Kristi Himmelfarts-dag under overværelse af Dronningen og Prinsgemalen. Baggrunden for slotsparkens renovering er en helhedsplan udarbejdet af Schønherr Landskab, der på samme tid er nyskabende og respekterer stedets kulturværdier. Bag finansieringen af projektet til 20 mio. kr. står Realdania.

Herregården Ledreborg ved Roskilde og det tilhørende store parkanlæg på ca. 4 ha hører til blandt Danmarks mest helstøbte kulturmiljøer. Selve Ledreborg slot er en karakteristisk rokokobygning, mens parken, der i 1740'erne oprindeligt blev anlagt som en barokhave, senere er blevet omdannet til et mere landskabeligt romantisk anlæg. Både slottet og parken besøges hvert år af et stort antal mennesker - ikke mindst i forbindelse med de populære slotskoncerter.

For tre år siden blev der udarbejdet en detaljeret landskabsarkitektonisk helhedsplan, der har dannet udgangspunktet for restaureringsprincippet i slotsparken. Anlægsarbejdet har været tilrettelagt ud fra tre hovedmål: For det første at understrege og genskabe de barokke spor, der har historisk værdi i haven. Dernæst at skabe en havekunstnerisk fornyelse ved at rejse "stedets ånd", og endelig ved at være praktisk realistisk både hvad angår økonomi og tilpasning til nutidig brug og vedligeholdelse af slotsparken.

Helt konkret har renoveringen af parken bl.a. omfattet en genopretning af de terrasserede skrænter samt af springvand og spejldam, ligesom en række af parkens mange sandstensfigurer er blevet restaureret. Overalt er der anvendt slidstærke materialer, der er lette at vedligeholde. Tilsvarende er der blevet lagt vægt på, at den nye beplantning er robust og enkel at passe. Og så har renoveringen omfattet en række praktiske installationer med henblik på de mange arrangementer, der afholdes i parken - ikke mindst slotskoncerterne.

På skråningen modsat slottet - nedenfor for den midterste terrasse - er anlagt et bassin med en bagvæg i store granitblokke, som en hule i skråningen. Fra den midterste næsten 4 meter høje granitblok, plasker et vandfald ned i bassinet. Bassinet og vandfaldet er udført af kunstneren Erik Heide. Til terrassen ovenfor vandfaldet er skabt en høj skulptur, som kan overdække figuren af Adam og Eva i vinterhalvåret - lige nu kan skulpturen beundres i sit "sommer-exil" langs parkens øverste østlige sti. Skulpturen er endnu et af Erik Heides bidrag til renoveringsprojektet.

Det har ligget parkens ejere Silvia og John Munro på sinde, at slotsparkens nyudvikling er udført med respekt for dens oprindelige ånd - de fortæller om renoveringen af slotsparken: "Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med Schønherr landskab, som virkelig har formået at skabe en park, der smukt reflekterer den gamle parks charme og vores ønsker. Til et af de første møder med Torben Schønherr forklarede Silvia, at hun forventede, at når parken var færdig, så skulle den ligne den park, som hun havde kendt hele sit liv….og vi må indrømme, at det er lykkedes ret godt. Vi glæder os til at se parken udvikle sig gennem årene."

"Renoveringen af Ledreborg Slotspark er et eksempel på, hvordan vi i Realdania kan være med til at bevare og nytænke vores fælles kulturarv og samtidig bringe det historiske miljø ind i en nutidig sammenhæng. Ved at renovere parken med økonomisk bæredygtighed for øje har vi samtidig ønsket at vise vejen for lignende anlæg rundt omkring på de danske slotte og herregårde.", siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Yderligere oplysninger
Godsejere Silvia og John Munro, tlf. 46 48 00 38
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Indvielsen af Ledreborg Slotspark finder sted torsdag d. 17. maj kl. 11 ved Hendes Majestæt Dronningen og Prinsgemalen.

Arrangementet er åbent for offentligheden. Det anbefales at tage praktisk fodtøj på og at ankomme senest kl. 10.30. Der vil være mulighed for køb af pølser og drikkevarer