x

Lihmes nye medborgerhus klar til indvielse

Pressemeddelelse 26. februar 2016

Lihme indvier landsbyens medborgerhus lørdag den 5. marts 2016, kl. 13.30.

Indvielsen er kulminationen på de sidste syv måneders intense arbejde med at ombygge dele af Lihme Skole til et tidssvarende medborgerhus for landsbyen og oplandet.

 

Tilbage i 2012 arbejdede Lihme Borgerforening på at få ombygget og renoveret landsbyens gamle forsamlingshus, da forsamlingshuset både var utidssvarende og nedslidt. Projektet var svært at få fuldstændig finansieret. Der opstod en helt ny situation for landsbyen, da Skive Byråd besluttet at flytte undervisningen fra Lihme Skole til nabolandsbyen fra august 2014 og som del af denne beslutning at ombygge dele af skolen til en integreret vuggestue og børnehave. Resten af skolen skulle afhændes.

 

Herved blev der mulighed for at borgerforeningen kunne erhverve den del af skolen, som ikke skulle anvendes fremover og etablere et medborgerhus i disse bygninger.

 

Fra ideen til Lihme Borgerhus blev født i sommeren 2014, og her halvandet år efter, er det lykkes at få ombygget skolebygningerne til et helt fleksibelt, nutidigt og multifunktionelt medborgerhus. Huset har sin helt egen arkitektur, med mulighed for at rumme flere samtidige aktiviteter gående fra mødevirksomhed, værested for unge og ældre, kursus og aftensskole, udstilling og foredrag. Derudover er der kapacitet til udlejning til private fester, hvor der kan være omkring 150 spisende gæster. Køkkenet har kapacitet til at lave mad til de mange gæster. Det glæder landsbyen, at der igen bliver mulighed for at udstille Lihmesamlingen, især at den særligt designede gavl giver mulighed for at se samlingen udefra.

 

Medborgerhuset er tegnet af det lokale arkitektfirma Andreas Ravn Arkitekter, med ekstern rådgivning fra Elkiær + Ebbeskov Arkitekter. Byggeriet er gennemført af lokale håndværkerfirmaer samt en betydelig mængde eget arbejde. Den samlede omkostning for byggeriet løber op i knapt 4 mio. kr. Her har Lihme Borgerforening, indsamling i lokalområdet, frivilligt arbejde og støtte fra Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt andre fonde og Skive Kommune været med til at gøre projektet økonomisk muligt.

 

Citater:

Claus Mikkelsen, Lihme Borgerforening udtaler: ”Projektet er lykkes over al forventning – og forventningerne har ellers været store! Takket være store lokale opbakning, støtte fra Skive Kommune og fondene, er det nu lykkes at få et fantastisk medborgerhus. Vi får skabt sammenhæng med daginstitutionen, sportsarealerne og dette ny Medborgerhus, hvor kultur, værested og samvær smelter sammen i en højre enhed. Allerede nu har vi mærket stor interesse og ideer om at etablere nye aktiviteter. Nogle tænker på at lave et musiktilbud, foreninger vil lave udstilling, private booker for fester. Det tegner rigtig godt for fremtiden. Der er skabt sammenhængskraft mellem daginstitution fra 0 – 6 år. idræt og fritidsmuligheder, og nu det ny Lihme Medborgerhus, som kan rumme en lang række aktiviteter og være det værested, vi har ønsket os!”.

 

Karl Andersen, konsulent i Lokale og Anlægsfonden, udtaler: ”Det nye medborgerhus i Lihme er resultatet af en meget ihærdig og langvarig lokal indsats. Der har været mange forhindringer på vejen frem mod indvielsen. Dette projekt er ikke kun et fint arkitektonisk og funktionelt eksempel på, hvordan en tidligere folkeskolebygning kan omdannes til et samlingssted for kultur fællesskab. Projektet er også et bevis på en stærk lokal vilje til at holde fast i drømmene om et nyt fælles sted for beboerne i Lihme. Med indsatsen fra de lokale ildsjæle in mente, er denne indvielse særligt glædelig. Også for os i Lokale og Anlægsfonden, der næsten fra starten har været med på rejsen frem mod denne dag.”

 

Stine Jacobi, programchef i Realdania, udtaler: ”Omdannelsen af Lihmes nedlagte skole til et attraktivt medborgerhus er et rigtig fint eksempel på, hvordan man med en forholdsvis lille økonomi og ikke mindst et meget engageret lokalmiljø kan skabe spændende rammer for aktivitet og fællesskab i et mindre lokalsamfund. Engagerede ildsjæle, foreninger og deres aktiviteter er helt afgørende for at skabe positiv udvikling i yderområderne, og derfor har Realdania fokus på at understøtte processer og fysiske rammer, der kan danne basis for netop det.” 

 

Program for indvielsen

Indvielsen bliver en festdag for Lihme, hvor programmet starter med at fanerne føres fra det gamle forsamlingshus til de ny Lihme Medborgerhus. Her bliver der bl.a. taler ved Lihme Borgerforenings formand, Claus V. Mikkelsen, byrådsmedlem Dorthe Dalsgaard, der er bosiddende tæt på Lihme samt selve indvielsen, som bliver foretaget af Skives borgmester Peder Christian Kirkegaard. Herefter byder borgerforeningen på kaffe/the og kage. Om aftenen vil byen feste i det ny Lihme Medborgerhus med spisning, musik og dans.