x

I disse år er Københavns Havn under forvandling fra industrihavn til rekreativ havn. Langs havneløbet bliver der åbnet nye kulturtilbud og nye attraktive opholdssteder, og der er skabt en række nye broer, primært for cyklister og fodgængere både på langs og på tværs af vandet.

Siden 2001 har Københavns Kommune haft en cykel- og gangbro ved Langebro i kommuneplanen. I 2014 besluttede foreningen Realdania at give cykel- og gangbroen i gave til Københavns Kommune og dermed bidrage til at udvikle en bæredygtig by med gode vilkår for cyklister og fodgængere og en attraktiv ramme for livet og trivslen i hovedstaden.

Lille Langebro er også en del af det byudviklingsprojekt, som Realdania satte i gange med BLOX, der har til formål at binde byen og vandet bedre sammen med nye forbindelser og skabe et attraktivt byliv på Christians Brygge, der tidligere lå lidt øde hen og mest var præget af biler.

Realdania By & Byg har været bygherre på Lille Langebro og har stået for projektering og opførelse af broen i et samarbejde med Københavns Kommune. Lille Langebro er en del af selskabets arbejde med eksperimenterende nybyggeri. Københavns Kommune overtog Lille Langebro den 1. juli 2019 og står for den efterfølgende drift og vedligeholdelse.


Udviklingen af Lille Langebro har bidraget med en række løsninger:

  • Lille Langebro ligger der, hvor den oprindelige Langebro lå fra slutningen af 1600-tallet og indtil begyndelsen af 1900-tallet. Med broen skabes en rekreativ, grøn og historisk forbindelse, der strækker sig fra Ørstedparken via Vester Voldgade til Christianshavns Voldanlæg og videre ud til Holmen.
  • Lille Langebro skaber bedre vilkår for fodgængere og cyklister og bringer byen og havnen tættere på hinanden. Med sine op mod 10.500 daglige brugere aflaster Lille Langebro sin navnebror Langebro, der dagligt benyttes af flere end 40.000 cyklister. Med Lille Langebro har de fået en behagelig og rolig rute mellem Rådhuspladsen, Christianshavn og Islands Brygge. Og sammen med de mange aktiviteter i og omkring BLOX, der ligger lige ved siden af Lille Langebros landing ved Vester Voldgade, "bølgen" på Kalvebod Brygge, nye byrum ved Christians Brygge og Søren Kierkegaards Plads ved Den Sorte Diamant, er de mange daglige brugere af Lille Langebro med til at skabe liv og færden i området og bidrage til et aktivt byliv.
  • Lille Langebro er ikke en ret linje, men har en blød kurve. Det skaber en behagelig hældning for cyklister, samtidig med, at der bliver plads til, at havnebusser og mindre både kan sejle under broen. Når større skibe skal passere, svinger Lille Langebros to midterfag 90 grader og åbner simultant med Langebro. Broens design og konstruktion har været en kompleks ingeniøropgave, som har krævet udvikling af nye løsninger, der kan inspirere udviklingen af nye broer i Danmark og rundt om i verden.

Lille Langebro har modtaget international anerkendelse i form af de to britiske arkitekturpriser "Civic Trust Award 2021" og "RIBA International Awards for Excellence 2021".

Læs mere om

Andre eksperimenterende nybyggerier
Realdania By & Byg

Arkitektur

Broen er tegnet af et internationalt team under ledelse af de britiske ingeniører BuroHappold Engineering med arkitekterne WilkinsonEyre og Urban Agency. 
Som totalentreprenør på projektet er valgt et jointventure mellem Mobilis Danmark og Hollandia Infra.

Teamet vandt i juni 2015 den indbudte projektkonkurrence med udbud, som Realdania By & Byg udskrev i samarbejde med Københavns Kommune i 2014. 

Fem teams blev inviteret efter at 37 internationale og nationale teams havde søgt om at blive prækvalificeret. 

Dommerkomiteen kaldte vinderprojektet for "en enkelt kurvet linje - en graciøs, spændt bue, der omhyggeligt binder byen sammen og forholder sig til det meget komplekse byrum med gamle og nye bygninger, behovet for gennemsejling, tilgængelighed for alle, sikkerhed for brugeren og fornuftig driftsøkonomi. Det er samtidig en smuk sammensmeltning af ingeniørkunst og arkitektur.”

Broens design har referencer til en svanes vingeslag. Broens øverste stålkonstruktion er lette, elegante og hvide. Den nederste konstruktion har et mere mørkt udtryk, der spiller sammen med vandoverfladen. Broens rækværk i børstet rustfrit stål er fremstillet som et fintmasket net, som giver et luftigt og transparent udtryk.

Der er to slags lys i broens gelænder - både lys, der peger indad og oplyser gang- og cykelstierne, og lys, der peger udad og dermed skaber et smukt lysbånd fra kaj til kaj.

Byggeri

Lille Langebro er en svingbro og består af fire brofag, hvor de to midterste er drejelige fag, der er placeret på bropiller bygget ude i havnen. Broen åbnes ved, at de to midterste brofag vrider sig fri af hinanden, svinger 90 grader og placerer sig på langs af gennemsejlingsforløbet. 

I mere tekniske termer er det ”en fem-fags-kassedragerbroløsning med dobbeltudkragede drejefag over gennemsejlingsfaget”. De to drejefag vil blive betjent af en elmotor, og fundamentet bliver i beton.

Broen åbner simultant med Langebro og styres fra Langebro-kontroltårnet. Det tager cirka 2 min for broen henholdsvis at åbne/lukke.

  • Længde: 175 meter
  • Bredde: 7 meter bred: 4 meter til cyklister i begge retninger og 3 meter til gående i begge retninger.
  • Højde: 5,4 meter på midten, så havnebusserne kan komme igennem.
  • Vægt: De fire brofag vejer ca. 600 tons i alt 
  • Daglige brugere: 6.000 – 10.500