x

Eksperimenterende nybyggeri

Hvor meget kan energiforbruget i enfamiliehuse reduceres og stadig være en rentabel investering? Kan man bygge etageejendomme, der producerer lige så meget energi som de forbruger, og dermed er reelt energineutrale? Og hvordan opnår man den største og mest rentable CO2-reduktion i byggeriet af nye enfamiliehuse og etageejendomme?

Eksperimenterende nybyggeri