Lindenborg

Lindenborg Slot i Nordjylland stod uden funktion, og den karakterfulde, kridhvide herregård forfaldt lidt efter lidt. Som en del af Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” bliver slottet nu gennemgribende restaureret og indrettet til eksklusivt ’hideaway’. Projektet er endnu ikke afsluttet.

På Lindenborg har man valgt at bruge sin afsondrede beliggenhed som en fordel. Som en del af Fremtidens Herregård har den nordjyske herregård sat gang i en ambitiøs restaurering og udvikling af jagtslottet til 'hideaway'.

"Visionen er at bevare de meget betydelige kulturværdier i og omkring slottet på både kort og lang sigt. Det kan vi kun, hvis slottet får en ny funktion på et grundlag, der kan blive økonomisk bæredygtigt med tiden. Med introduktionen af stedet som eksklusivt hideaway til fx forhandlinger og strategilægning har vi i virkeligheden fundet en nutidig funktion, der meget ligner den slottet har haft gennem flere generationer," siger Henrik Thorlacius-Ussing, direktør for Lindenborg Gods A/S og formand for Den Schimmelmannske Fond.

Projektets arkitektoniske sigte er en restaurering og fornyelse af Lindenborg Slot på et højt kvalitetsniveau. Istandsættelsen skal ske, så den stemmer overens med slottets arkitektoniske udgangspunkt og den særlige stemning, der hersker på stedet. Det, der gør Lindenborg til noget særligt, skal bevares.

Konkret bliver den fredede hovedbygning og det originale møblement nænsomt sat i stand, mens nordfløjen, som ikke er fredet, indrettes med værelser til gæsterne. Alt arbejde udføres med materialer og håndværksmæssige metoder, der passer sig for et historisk bygningsværk. Det nye, der tilføjes, får klare referencer til nutidig bygningskultur, så man let kan se, hvad der er nyt, og hvad der er gammelt. Derudover skal der skabes sammenhæng mellem have og bygning, og haven skal have tilført en række nye funktioner.

Fremtidens Herregård

Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og bidrage til at genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to idékonkurrencer har kampagnen givet støtte til i alt 24 nytænkende projekter på herregårde overalt i Danmark. De udvalgte projekter understreger alle – hver på deres måde – hvordan en revitalisering af herregårdenes bygninger kan udvikles som ramme om forretningsmæssig innovation og udvikling i landdistrikterne, og de viser, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd. 

Læs om kampagnen:

Fremtidens Herregård

 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2008
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 10.5 mio. kr.
  • Websites
  • Lindenborg

Kontakt

  • Kort

  • Nyheder

Kort

Østergade 32

9510 Arden 

{{ title }}

{{ description }}