x

Kræftrådgivning i Aalborg

I Aalborg opførte vi sammen med Kræftens Bekæmpelse et rådgivningscenter. Bygningen har sit helt eget arkitektoniske præg og skiller sig tydeligt ud fra de nærliggende hospitalsbygninger. Det er et grønt og bæredygtigt hus. Husets ydre er skabt af genbrugsmursten, og udenom findes en kuperet have med terrasse, gangsti og pavillon, der skaber mulighed for både leg og eftertanke. Byggeriet har inddraget den nyeste viden om, hvordan de fysiske rammer påvirker patientens heling og helbred. 

En del af Projekt Livsrum

Projekt Livsrum skal hjælpe mange flere kræftpatienter og pårørende, og gerne så tidligt i sygdomsforløbet som muligt. Samtidig skal rådgivningscentrets beliggenhed tæt på sygehuset skabe et tættere samarbejde med sygehuspersonalet. Det handler grundlæggende om, at rådgivningen skal blive mere synlig og mere tilgængelig.

Projekt Livsrum