x

Byen er løbernes paradis

Pressemeddelelse 6. november 2012

Børn og voksne, begyndere og professionelle - med og uden sko. Løb er, som den mest dyrkede motionsform i Danmark, kommet for at blive og især i byen. ’Løb i byer’ er en ny rapport om danskernes løbekultur, udarbejdet af Rådgivnings- og analysefirmaet Hausenberg for Realdania. Rapporten omhandler både aktuelle og fremtidige løbetendenser. Udgivelsen skal skabe større opmærksomhed omkring byernes mange løbemuligheder og samtidig sikre et kvalificeret grundlag for udviklingen af løbepotentialet i byerne.

Løb er ikke bare løb. Rapporten ’Løb i byer’ sætter fokus på løbekulturens mangeartede udtryksformer og dyrkelsesmuligheder. Ca. ¼ af den voksne danske befolkning dyrker løb, men på vidt forskellige måder og af forskellige årsager. I rapporten præsenteres syv forskellige løbetyper. Hverdagsløberen og opdagelsesløberen er eksempler på to væsens-forskellige løbetyper. Men én ting har de tilfælles: de bruger byen som ramme om deres løb.

Det urbane landskab giver plads til både den anonyme løber, der kan skjule sig i mængden, og samtidig til de løbere, der ønsker at føle det sociale fællesskab med andre løbere eller andre mennesker, som færdes i byrummet. Byen er på én gang både et udfordrende og spændende rum at bevæge sig i. Med myldretidstrafik og smalle fortove er det ikke altid lige let for en løber, men omvendt er det attraktivt for løberen, fordi det også giver oplevelser og nye perspektiver på det velkendte nærmiljø.

Der ligger på den måde også en udfordring i at omforme og udvikle vores bymiljøer, så de passer til borgernes ønsker og brug. Realdania har med det særlige indsatsområde Sundhed og social bæredygtighed bl.a. fokus på at gøre det nemmere og mere attraktivt at leve et sundt liv, hvor bevægelse er en naturlig del af livet i det byggede miljø. ’Løb i byer’ er en del af det initiativ og skal være med til at pege på nye kreative muligheder for løberne i byen. Rapporten skal også bidrage til at gøre det mere tiltrækkende for løbere at udforske nye sider af og udfoldelsesmuligheder i nærmiljøet.

”Rapporten understøtter Realdanias ønske om at fremme sundhed og bevægelse og kan sammen med vores andre projekter som f.eks. EN GOD OMVEJ og Københavns Befæstning være med til at skabe opmærksomhed omkring at integrere flere muligheder for bevægelse i byudviklingen,” siger projektleder i Realdania, Anne-Mette Gjeraa.

Rapportens konklusioner peger netop på, at det er vigtigt at samtænke byrummet og løbekulturen for at forbedre de løbepotentialer, der allerede findes i de større danske byer. Rapporten viser, at løbere ikke kun søger parker og anlæg. Tværtimod skaber de selv løberuter, der passer specifikt til dem tæt ved deres bolig. Byløberuter kan optimeres ved for eksempel at skabe nye passager og broer, hvor der er brug for det, så der skabes bedre udfoldelsesmuligheder i det urbane rum for den voksende befolkning af løbere.

FAKTA

Rapporten ’Løb i byer’ understøtter Realdanias indsats for at skabe sundhed og social bæredygtighed gennem det byggede miljø.

EN GOD OMVEJ og revitaliseringen af Københavns Befæstning er andre eksempler på Realdania-projekter, der har fokus på sundhed.

En God Omvej er et udviklingsprojekt, hvor Realdania i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden har inviteret landets kommuner til at komme med ideer til kreative tiltag, der skaber bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv med fokus på bevægelse i det fri, lige der hvor man bor eller færdes i det daglige.

Københavns Befæstnings enorme arealer lå forfaldne og uudnyttede hen, og det er baggrunden for, at et partnerskab bestående af Realdania, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen har taget initiativ til at revitalisere Københavns nyere Befæstning. Dele af Befæstnin-gen er nu omdannet til nyanlagte løbe- og cykelruter, og forener på den måde dramatisk historie med enestående natur gennem muligheder for kreativ og fysisk udfoldelse.