x

Et tiltrængt løft til Måløv

Pressemeddelelse

21. oktober 2008

Ballerup Kommune har i samarbejde med Realdania udsendt følgende pressemeddelelse: Vinderen af Ballerup Kommunes arkitektkonkurrence om Måløv Aksen er nu fundet. Sejren gik til projektet 'Smeltevandsdalen', udformet af arkitektfirmaet Adept i samarbejde med landskabsarkitekt MAA MDL Lisbeth Westergaard, LiW Planning.

Borgmester Ove E. Dalsgaard er meget tilfreds med vinderprojektet. "Efter min opfattelse giver projektet det bedste svar på den stillede opgave, som går ud på at gøre Måløv Aksen til et samlende byrum og mødested for beboere fra begge bydele, og jeg synes også, at det helt klart giver det bedste svar på første etape af Måløv Aksen", siger Ove E. Dalsgaard.

Konkurrencen har handlet om at finde det rigtige projekt til at få forbedret strækningen mellem Måløv by og den nye bydel Søndergård. En både tryghedsmæssig, funktionel og æstetisk forbedring, der skal gennemføres på trods af de to markante trafikbarrierer, Frederikssundsvej og S-banen. Konkurrencedeltagerne skulle således komme med et overordnet bud på disponeringen af hele Måløv Aksen, samtidig med at de skulle aflevere et mere konkret forslag til første etape af aksen.

Konkurrencens vinderforslag præsenterer en overordnet idé for den fremtidige udformning af Måløv Aksen, hvor smeltevandsdalen bliver et billede på aksens rumligheder. "Forslaget præsenterer en kraftfuld, overbevisende og med indlevelse beskrevet, gennemgående kunstnerisk fortælling, der gør det muligt over tid at fastholde en stærk identitet for Måløv Aksens byrum", udtaler dommerkomiteen.

Projektet støttes af Realdania, der især har fokus på den generelle barriereproblematik, og håbet er, at konkurrenceforslagene kan fungere som eksempelprojekter i forbindelse med lignende barriereproblemstillinger andre steder i landet.

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, siger om vinderprojektet: ”Det er inspirerende og metodisk forbilledligt at se, hvordan vinderprojektet 'Smeltevands-dalen' vender billedet af det negative, dvs. tunnelen, til noget positivt. Samtidig viser projektet en fin helhedstænkning, hvor barriereproblematikken anskues som både fysisk, mental og social.”

Dommerkomiteens betænkning kan også downloades fra AA Konkurrencers hjemmeside, www.arkitektforeningen.dk.

Konkurrencen har været afholdt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening, som har stået for konkurrencerådgivningen gennem hele forløbet.

Konkurrenceforslagene vil være udstillet på Måløv Bibliotek i perioden 10.-22. november 2008 i bibliotekets normale åbningstid.

Yderligere oplysninger og billedmateriale kan fås ved henvendelse til byplanarkitekt Annegitte Hjort i Ballerup Kommune på telefon 44 77 23 19 eller e-mail: agi@balk.dk.

KONKURRENCEFAKTA

Konkurrencen blev udskrevet den 3. juni 2008. Afleveringsfrist: 5. september 2008

Følgende indbudte konkurrencehold indleverede forslag til konkurrencen:

Thing & Wainø Landskabsarkitekter med Moe & Brødsgaard rådg.ing.
SLA med Krads Architecture, Sleth Modernism og Oluf Jørgensen rådg.ing.
Schul Landskabsarkitekter med Playground og Okra Landschapsarchitecten
Adept med LiW Planning, Imitio, Søren Jensen rådg.ing. og Mikael Sylvest
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue med Arkitektfirmaet Gustin
1:1 Landskab med Kant Arkitekter, Eduard Troelsgaard rådg.ing. og Nueva

Dommerkomité
Ove E. Dalsgaard, borgmester (formand for dommerkomiteen)
Helle Tiedemann, formand for Teknik- og Miljøudvalget
Tom Nielsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Marianna Hesselholt, medlem af Kommunalbestyrelsen
Mads Farsø, projektleder, Realdania
Erik Hansen, Måløv Bylaug / Måløv Aksens følgegruppe
Jørgen Andersen, Måløv Handel & Håndværk / Måløv Aksens følgegruppe
Bjørn Nørgaard, professor, billedhugger
Erik Brandt Dam, arkitekt MAA MDL, udpeget af AA
Steen Bisgaard Jensen, landskabsarkitekt MAA MDL, udpeget af AA

Rådgivere for dommerkomiteen
Anders Agger, kommunaldirektør
Annegitte Hjort, byplanarkitekt, Plan & Byg
Karsten Linding, landskabsarkitekt, Miljø & Teknik
Hanne Dam Andreasen, vejingeniør, Miljø & Teknik

Konkurrencens sekretær
Arkitekt MAA Jesper Kock, AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening