x

Seks teams udvalgt til konkurrencen om byrummet ”Måløv Aksen”

Pressemeddelelse 22. maj 2008

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Ballerup Kommune: Ballerup Kommune afholder, i samarbejde med Realdania, en indbudt projektkonkurrence om byrummet Måløv Aksen. Efter en forudgående prækvalifikationsrunde er følgende arkitekt-rådgiverteams udvalgt til at deltage i konkurrencen:

Thing & Wainø Landskabsarkitekter aps sammen med Moe & Brødsgaard Rådgivende Ingeniører

 • SLA A/S sammen med KRADS ARCHITECTURE, SLETH MODERNISM og rådgivende ingeniør Oluf Jørgensen A/S.
 • OKRA + SCHUL Landskabsarkitekter sammen med Playground, Balslev A/S samt lysdesigner Åsa Frankenberg og kunster Søren Martinsen.
 • ADEPT sammen med LiW planning, Imitio sociologer og byrumseksperter samt Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S og lysdesigner Mikael Sylvest.
 • Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue sammen med Arkitektfirmaet Gustin.
 • 1:1 Landskab aps sammen med KANT Arkitekter a/s, Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S og Nuvea konsulenter.

 • I alt har 23 arkitektfirmaer henvendt sig med ønske om prækvalifikation. De seks teams er udvalgt ud fra et ønske om invitere et bredt felt af deltagere med forskellige kompetencer og erfaringer.

  Måløv Aksen er den strækning, der forbinder det gamle Måløv med den nye bydel Søndergård på tværs af to store barrierer: Frederikssundsvejen og S-banen, hvor vejen er ført gennem tunneller. Det er en vigtig gang- og cykelforbindelse, men fremstår i dag hverken attraktiv eller tryg. Formålet med konkurrencen er at få forslag til, hvordan strækningen kan forbedres – både tryghedsmæssigt, funktionsmæssigt og æstetisk. Projektet skal desuden bidrage til at gøre Søndergård til en sammenhængende del af Måløv.
   
  Konkurrencen afholdes af Ballerup Kommune og Realdania i samarbejde med Akademisk Arkitektforeningens konkurrencesekretariat, AA Konkurrencer, som rådgiver.
   
  Selve konkurrencen udskrives d. 3. juni, og der er afleveringsfrist d. 5. september. Derefter vil projekterne blive bedømt af en dommerkomité sammensat af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, en repræsentant fra Realdania, borgerrepræsentanter fra Måløv, en kunstnerisk rådgiver samt fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforenings konkurrencesekretariat.
   
  Ballerup Kommune og Realdania ser frem til at afsløre resultaterne af konkurrencen medio oktober. Det er tanken, at første etape af Måløv Aksen udføres i 2009.

   Yderligere oplysninger
  Annegitte Hjort, Ballerup Kommune, tlf. 44 77 23 19
  Projektleder Mads Farsø, Realdania, tlf. 70 11 66 66