x

Fornyelse af Maria Kirkeplads - første spadestik

Pressemeddelelse 6. marts 2014

Mandag den 10. marts kl. 9.00 tages første spadestik til renovering af Maria Kirkeplads. Projektet igangsættes af Vesterbro Menighedsråd og omfatter ny granitbelægning og ny træbeplantning på pladsen, og over pladsen opsættes en prisme, som reflekterer solens lys.

”Solen skinner for os alle” er overskriften for projektet på Maria Kirkeplads, som nu igangsættes af Vesterbro Menighedsråd. Første spadestik tages den 10. marts kl. 9. Renoveringen er støttet af Realdania og A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Københavns Kommune og Vesterbro Sogn. Renoveringen omfatter ny granitbelægning og ny træbeplantning på pladsen, og over pladsen opsættes en prisme, som reflekterer solens lys.

Planen er resultat af en arkitektkonkurrence, som mundede ud i to vinderprojekter, som nu er forenet i et samlet projekt. Pladsen er udformet af tegnestuen 1:1 ved Mads Riis, og prismen er udformet af Tanja Jordan.

- Mariakirken har altid har taget et stort medansvar for Vesterbros udsatte grupper som narkomaner og prostituerede. De får ligesom kirkegængerne og forbipasserende bedre rammer nu, når pladsen forvandles fra rå asfalt til en ny belægning, lys og træer. Pladsen skal ikke blive et stykke velfriseret Østerbro, men skabe rammer, der styrker den rummelighed, Vesterbro er kendt for, siger teknik og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

- Vi har i otte år arbejdet for at give pladsen en tiltrængt renovering, så det er en stor glæde for os, at de to fonde og kommunen vil hjælpe med realiseringen, og at de sidste godkendelser er langt om længe faldet på plads, siger Peter Riber Christensen, sognets projektleder.

- Mariakirken er for alle. Det understreger vi med projektet ”Solen skinner for os alle”. Pladsrenoveringen skal omdanne den nedslidte plads foran kirken til et moderne offentligt byrum, som alle trygt kan færdes i. Det gælder både for kirkens brugere og forbipasserende på gaden. Med den nye plads får vi en smuk og værdig indgang til Mariakirken og et hjørne af Vesterbro, som byfornyelsen overså, får et kvalitativt løft, siger Jens Andersen, der er formand for menighedsrådet.