x

Fjorden som livsnerve

Mariagerfjord har gennem tiden været livsnerven i området og er årsagen til, at der er opstået en betydelig industrihavn i Hobro. Hobro Værft er et af landets ældste fungerende træskibsværfter, hvilket kunne ses på skibsværftets bygninger, moler, bolværk og beddinger, som før ombygningen var meget slidte og i dårlig stand. For at binde by og havn bedre sammen - og samtidig åbne værftsområdet op for borgerne har vi støttet opførelsen af et maritimt kulturcenter. Rammen om det maritime kulturcenter er Hobro Værft, som stadig fungerer som arbejdsplads og værft. Projektet er gennemført i et partnerskab mellem os og Mariagerfjord Kommune.

Udvalgt som kulturarvskommune

Mariagerfjord Kommune er udvalgt som en af landets otte kulturarvskommuner, fordi kommunen ønsker at udvikle området med afsæt i den fjordnære historie og kulturarv. Kulturarvskommuneprojektet har udpeget Hobro Værft som et oplagt område med stort udviklingspotentiale. Vi er glade for, at have været med til at løfte området omkring værftet, så borgere og turister kam opleve historien fra området.

Bygningsarven i landdistrikterne 

Projektet er støttet gennem vores initiativ Bygningsarven i landdistrikterne, hvor vores mål er at skabe forståelse for bygningsarvens mange værdier – ikke mindst det samfundsøkonomiske potentiale – og derigennem skabe incitament til at benytte og beskytte historiske bygninger og kulturmiljøer i landdistrikterne.

Initiativet Bygningsarven i landdistrikterne

Fjorden som livsnerve i området

Mariager Fjord er et element, som både adskiller og samler kommunen. Fjorden har gennem tiden været livsnerven i området. Den har bestemt placeringen af byerne og bevirket, at der er opstået en betydelig industrihavn i Hobro. Havnen rummer stadig et stort antal bevaringsværdige bygninger. Nordsiden af havnen er stadig en aktiv erhvervshavn, og havnen er ikke, som det er tilfældet i mange andre provinsbyer, bebygget med nye boligblokke.

Kommune er en af landets 8 kulturarvskommuner, udvalgt på baggrund af arbejdet med at udvikle området med afsæt i den fjordnære historie. Kulturarvskommuneprojektet udpeger Hobro Værft som et oplagt emne med stort udviklingspotentiale. Hobro Værft er et af landets ældste endnu fungerende træskibsværfter, og værftsområdet fremstår i dag som en kommerciel arbejdsplads og dermed et lukket område.


Økonomi

Projektets samlede budgetramme er på 16,5 mio. kr. Heraf bidrager Mariagerfjord Kommune, Grøn Vækst og nordjyske fonde med 9 mio. kr. og Realdania med 7,5 mio. kr. En del af beløbet vil gå til renovering af bolværker og kajanlæg, som ligger udenfor konkurrencen.

Arkitektkonkurrence

Arkitektkonkurrence

Etableringen af Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord startede med en projektkonkurrence, der skulle give bud på projektets hovedaktiviteter: En nænsom renovering af de eksisterende bygninger, en ny stiforbindelse, et nyt forsamlingssted, en ny byggehal og nye småskure.

 
Projektkonkurrencen blev skudt i gang i oktober 2013, og vinderen, E+N Arkitektur, blev offentliggjort i slutningen af februar 2014. Projekteringen og byggeriet gik i gang i 2014.

I foråret 2016 stod kulturcentret færdigbygget.