x

Vi udvikler en levende bygningskultur for fællesskabet og for fremtiden.

Filantropiske mål

Dette initiativ understøtter vores filantropiske mål om at:

Det vil vi Det vil vi
Det vil vi Vi ønsker, at endnu flere får glæde af vores bygningskultur, fra det fredede hus til de måske oversete steder, der også giver værdi i hverdagen. Derfor arbejder vi for at udvikle de steder og miljøer, der betyder noget for mange mennesker, for vores identitet og vores fællesskaber.

Målet er at fremme levende miljøer med en stærk bygningskultur over hele landet og styrke interessen for byggeskik, håndværk og bygningskultur i samfundet. Det vil vi gøre ved at have fokus på helheden – fra de mursten og byrum som danner rammerne om vores liv og fællesskaber, til den viden og kunnen, der skal til at holde dem levende.

Vi vil støtte projekter, hvor et stærkt lokalt engagement i bygningskulturen kan være afsæt for nye fællesskaber, viden og kunnen. Og vi vil søge nye redskaber, der både fastholder og styrker motivationen, dialogen og samarbejdet mellem bygningsejere, lokale borgere, foreninger og forvaltninger. Sammen skal vi udvikle, udforske og udfordre vores bygningskultur.

For os handler det om at arbejde med det byggede miljø på tværs af tid; om at bevare og udvikle vores bygningskultur og de mange forskellige kulturmiljøer over hele landet. Og om at lære og forstå af det vi har, så vi kan styrke kvaliteten og bæredygtigheden af det vi bygger i dag, til gavn for nuværende og fremtidige generationer.

 

Det vil vi