x

Højer by er ét af de efterhånden sjældne eksempler i Danmark, hvor gårde og byhuse endnu ses side om side. Bykernen består af smalle gader og pladser i et varieret forløb, hvor velbevarede bygninger, opført i traditionel byggeskik med egnskarakteristiske træk, danner et levende kulturmiljø. Højer er rig på arkitektonisk kulturarv, og bykernen rummer en af landets højeste koncentrationer af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Midt på byens torv har Realdania By & Byg transformeret to historiske huse samt en ladebygning til en ny madlejrskole.

Med projektet Marskgården i Højer har ønsket været både at bevare den værdifulde stedbundne bygningskultur, og levendegøre de fire bygninger og give dem et nyt indhold og en moderne anvendelse.

Højergård er en klassisk marskgård i vestslesvigsk byggestil og er opført som et længehus. Bygningen har tidligere været en del af et større gårdanlæg med flere bygninger og har i en periode været firlænget. Nu udgøres Højergård er et af stuehuset fra 1823, en ældre lade fra 1700-tallet mod øst, en villa fra 1906 mod nord og en ny længe fra 2019 mod vest.

De fire bygninger ligger på en 3721 m2 stor grund

Projektet Marskgården i Højer, føjer sig til rækken af forskellige aktiver i Tøndermarsk-initiativet. I Tøndermarsk-initiativet investerer Realdania, Tønder Kommune, A.P. Møller Fonden samt Nordea-fonden sammen med lokale kræfter over 250 millioner kroner i et massivt løft af marskområdet. Parternes vision er at samle lokale, regionale og nationale kræfter om at udvikle Tøndermarsken, så området igen mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i.

Læs mere om Tøndermarsk-initiativet

Tøndermarsken

Marskgården i Højer er hjemsted for ARLA Fondens madlejrskole og mødested for lokale mad- og naturaktiviteter i Tønder Kommune.

Restaurering

Marskgården er opført i 1823, og er på facaderne beklædt egnstypiske, hårdtbrændte, røde tegl. Murværket på stuehuset er lagt i krydsforbandt, og udsmykket med mørkbrændte sten ved gavlene og har markante detaljer på murene omkring døre, vinduer, sokkel og gesimser.

Villaen er opført i 1906. Ligesom på det gamle stuehus er facader og beklædt med de egnstypiske røde tegl. Facaden er præget af stor detaljerigdom og gedigne, solide materialer. På villaen tag, er der ligeledes brugt røde tegl.

Ambitionen har været at genbruge så meget som muligt i de gamle bygninger, i det omfang det har kunnet lade sig gøre, og i det omfang det giver mening
i forhold til bygningernes nye funktioner. Med inspiration, i tidligere tiders enkle og snusfornuftige løsninger, som mange husejere gerne sværger til, når løsningerne kan udgøre et godt alternativ til de gængse byggemarkedsløsninger.

Det er Realdania By & Bygs mål at nogle af de løsninger og metoder, som er taget i brug, kan inspirere til, at flere huse fra denne periode restaureres og bevares.