x

100 mio. kr. til kvarteret omkring Mimersgade i København

Pressemeddelelse 12. august 2004

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Københavns kommune: Fonden Realdania og Københavns kommune indgår aftale om at bruge 100 mio. kr. til at udvikle kvarteret omkring Mimersgade på Nørrebro i København. Realdania og Københavns kommune bidrager med hver 50 mio. kr.

Projektet skal – i samarbejde med beboere og erhvervsdrivende i området – skabe grobund for at kvarteret kan udvikle nye projekter og initiativer til gavn for helheden. Ideen er at hjælpe nye initiativer i gang, som kan skabe en positiv udvikling i det københavnske by- og brokvarter. Borgerrepræsentationen har tidligere i år vedtaget at gennemføre områdefornyelse i kvarteret omkring Mimersgade.

Området omkring Mimersgade er et gammelt arbejderkvarter, og bestod tidligere af en blanding af boliger, butikker samt håndværks- og industrivirksomheder. I dag rummer kvarteret mest boliger, og godt en fjerdel af dem er uden bad og/eller toilet. Der bor markant flere børn og unge i kvarteret og der er flere voksne uden for arbejdsmarkedet end i resten af København. Det er et sammensat område præget af mange forskellige impulser og energier, som har brug for øget opmærksomhed for at folde sine muligheder ud. 

Initiativet kombinerer igangsættelsen af forskellige konkrete projekter med en mere generel indsats for at udvikle området, og sideløbende er der igangsat et særligt kommunalt udspil specielt rettet mod Mjølnerparken og dens mange udfordringer. Selve Mjølnerparken vil derfor ikke være i fokus i dette projekt, der retter sig mod udviklingen i hele kvarteret og ikke mod den enkelte bolig eller ejendom.

”Jeg er glad for, at der er opbakning fra partierne bag boligaftalen i København: Socialdemokraterne, SF, De Radikale, Dansk Folkeparti og CD. Med denne indsats vil vi sikre os, at der kommer til at ske en positiv udvikling i Mimersgadekvarteret og det øvrige ydre Nørrebro. Vi har allerede med stor succes igangsat Kvarterløftsprojektet Nørrebro Park, og sammen med den kommende områdefornyelse for Mimersgadekvarteret vil vi med samarbejdet med Realdania for alvor komme til at opleve forbedringer i området. Vi vil fokusere bredt på både fysiske og sociale forbedringer og skabe en bedre integration og beskæftigelse i område, som kan blive til glæde for hele kvarteret mange år frem”, understreger overborgmester Jens Kramer Mikkelsen.

Overborgmesteren tilføjer, ” Vi har store forventninger til samarbejdet med Realdania, som muliggør, at vi kan realisere projekter af høj kvalitet, som kan medvirke til at give kvarteret et nyt image og bidrage til at gøre København til en endnu mere spændende og kreativ by”.

Om baggrunden for at Realdania går ind i projektet siger adm. direktør Flemming Borreskov,: ”Ideen er gennem kreative og nyskabende aktiviteter i lokalområdet at inspirere og motivere lokale kræfter – beboere og erhvervsdrivende, sådan at deres initiativer - som ringe i vandet – vil sprede sig i hele kvarteret. Området rummer allerede en mangfoldighed af kulturer, miljøer og samfundsgrupper og der er masser af impulser at bygge videre på. Tilmed ligger kvarteret så centralt i byen, at der er masser af muligheder for at koble gode energier sammen i hele bydelen.”.

Projektet er organiseret omkring en partnerskabsbestyrelse, der består af Københavns overborgmester, Jens Kramer Mikkelsen og adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania. Der nedsættes også en administrativ referencegruppe med planchef Holger Bisgaard, Københavns kommune, direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania og den lokale repræsentant for områdefornyelsen (endnu ikke udpeget).

Yderligere oplysninger
Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, Københavns kommune
- kontakt via  pressechef Jan Hulevad telefon 2629 0339
Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, telefon 7011 6666

Fakta  

Kvarteret omkring Mimersgade

  • Projektet omkring Mimersgade er geografisk afgrænset af Tagensvej, Jagtvej, Nørrebrogade og banelinjen nord for Mjølnerparken på ydre Nørrebro i København. Kort over området kan down loades på http://www.realdania.dk/
  • Kvarteret omfatter 8.484 boliger, hvoraf ca. halvdelen er 1- og 2-værelses lejligheder. Cirka 25% af boligerne mangler bad og/eller toilet.
  • Cirka 28% af aldersgruppe 16-66 år er uden for arbejdsstyrken.
  • Af de 8.484 boliger i hele kvarteret omfatter Mjølnerparken i alt 560.

Projektet omkring Mimersgade

Projektet er tænkt som et demonstrationsprojekt, løbende over 5 år med følgende aktiviteter:

  • Igangsættelse, herunder etablering af projektsekretariat og udarbejdelse af detaljeret projektplan.
  • Drift, herunder planlægning og gennemførelse af projekter
  • Evaluering og afslutning    

Organisering

Der nedsættes: 

  • En partnerskabsbestyrelse bestående af adm. direktør Flemming Borreskov og overborgmester Jens Kramer Mikkelsen samt
  • En administrativ referencegruppe bestående af direktør Hans Peter Svendler, planchef Holger Bisgaard Københavns Kommune og den lokale repræsentant for områdefornyelsen (endnu ikke udpeget).

Der etableres også et projektsekretariat.