x

Med et arkitektonisk løft har det været målet at give kvarteret omkring Mimersgade på Nørrebro i København en ny og mere positiv identitet– til gavn for dem der bor i området. De lokale skal være stolte af at bo i Mimersgadekvarteret, og kvarteret skal være et sted, som lokker folk udefra til at kigge forbi og bruge områdets attraktioner. De fysiske forbedringer skal understøtte sammenholdet og fremme integrationen i bydelen, de skal lægge op til sociale og kulturelle aktiviteter, og de skal tiltrække nye investeringer i erhverv og boligforbedringer.

Formålet med projektet har ikke alene været at bringe fornyelse i Mimergadekvarteret, men også vise nye veje og give erfaringer, som kan være til inspiration for udviklingsprojekter i andre byer og kvarterer.

Vidste du, at...

Mimer, som har lagt navn til Mimersgade, er den jætte, der ifølge nordisk mytologi vogter over visdommens brønd.

Når Odin kun har et øje, er det fordi, han har pantsat sit andet øje hos Mimer for at få lov til at drikke af brøndens vand.

 

Projektet i Mimergadekvarteret er gennemført i et partnerskab mellem os og Københavns Kommune. Partnerskabet har på baggrund af en analyse af bydelen udvalgt tre konkrete projekter, som skal fungere som løftestænger. Både i udvælgelsen af projekterne og i gennemførelsen af dem har der været lagt vægt på, at lokale kræfter blev inddraget.

De tre delprojekter

  • Superkilen – et grønt område, som løber tværs gennem kvarteret
  • Nørrebrohallen – som opgraderes til 'Fremtidens Idræts- og Kulturhus'.
  • Mimersparken – et baneareal som omdannes til rekreativt område.
     

Projekterne blev koordineret med den samlede områdefornyelse i Mimersgadekvarteret.

Den 3. oktober 2012 blev Mimersparken officielt indviet.

En del af programmet Byer for mennesker

Projekterne i Mimersgadekvarteret er støttet gennem vores program Byer for Mennesker. Vores ambition er at bidrage til bæredygtig byudvikling både socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Om Mimersgadekvarteret

Området omkring Mimersgade er et gammelt arbejderkvarter, og bestod tidligere af en blanding af boliger, butikker samt håndværks- og industrivirksomheder.

I dag rummer kvarteret mest boliger, og godt en fjerdel af dem er uden bad og/eller toilet. Der bor markant flere børn og unge i kvarteret og der er flere voksne uden for arbejdsmarkedet end i resten af København.

Kvarteret omfatter 8.484 boliger, hvoraf ca. halvdelen er 1- og 2-værelses lejligheder.

  • Cirka 25 % af boligerne mangler bad og/eller toilet.
  • Cirka 28 % af beboerne i aldersgruppen 16-66 år er uden for arbejdsstyrken.
  • Af de 8.484 boliger i hele kvarteret omfatter Mjølnerparken i alt 560.
  • 29 % af kvarterets beboere har anden etnisk oprindelse end dansk  


De tre projekter:

Som led i Partnerskabets projekt i Mimersgadekvarteret har Rambøll Management foretaget en analyse af bydelen. På den baggrund er der blevet udvalgt tre markante projekter, som kan fungere som løftestænger for en positiv udvikling i kvarteret. De tre projekter er:

Superkilen – et grønt område, der løber som en kile på tværs gennem Mimersgadekvarteret fra Nørrebroparken til Tagensvej. I dag fungerer området mest som et gennemgangsområde, og planen er at omdanne området til et bredt favnende og fantasifuldt byrum, der binder kvartererne på begge sider af Superkilen sammen. Tegnestuen BIG - Bjarke Ingels Group har vundet arkitektkonkurrencen om at tegne Superkilen.

Nørrebrohallen – den mest benyttede idrætshal i København. Hallen bliver renoveret og nyudviklet til fremtidens idræts- og kulturhus. Hensigten er at styrke Nørrebrohallens nuværende status som et integrerende idrætshus i bydelen og samtidig opgradere hallen med idræts- og kulturtilbud, som appellerer til bydelens og Københavns brede befolkning. Udviklingen af det nye koncept for Nørrebrohallen sker i en proces, som bl.a. involverer et workshopforløb med brugerne af Nørrebrohallen.

DSB-arealet – et uudnyttet bagside-område vest for Mjølnerparken ned til banelinjen med stort potentiale for kvarteret. Her er det bl.a. planen at etablere et rekreativt område.

Organisering

Projektet blev organiseret som et partnerskab mellem Københavns Kommune og Realdania.

Der blev nedsat en partnerskabsbestyrelse bestående af tidligere adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, og administrerende direktør Claus Juhl, Københavns Kommune, samt en styregruppe bestående af tidligere direktør Hans Peter Svendler, Realdania, kontorchef Rebekka Auken Nymark, Københavns Kommune, og formanden for Områdefornyelsens styregruppe Troels Glismann, som den lokale repræsentant for områdefornyelsen.

Økonomi

Københavns Kommune og Realdania har hver støttet projektet i Mimersgadekvarteret med 50 mio. kr.