x

Startskud for fantasifuld byudvikling i Mimersgadekvarteret

Pressemeddelelse 2. oktober 2006

Alle interesserede inviteres tirsdag den 3. oktober til informationsmøde om planerne for udvikling af Mimersgadekvarteret. Her vil planerne for de valgte byudviklingsprojekter blive gennemgået – særligt med fokus på Superkilen, der bliver det første projekt, som sættes i gang. Som afslutning på arrangementet kommer rapperen Pato og underholder.

Hvornår og hvor?

Arrangementet finder sted tirsdag den 3. oktober, kl. 18.00 til 20-30 på Heimdalsgades Overbygningsskole på Nørrebro. På mødet vil Overborgmester Ritt Bjerregaard, Københavns Kommune og adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, fortælle om visionerne for det nyskabende byudviklingsprojekt.

Under navnet ’Partnerskabsprojektet’ er Københavns Kommune og Realdania gået sammen om at udvikle nyskabende byrum, der skal give kvarteret et arkitektonisk løft og understøtte sammenholdet og integrationen i bydelen. De to parter har hver skudt 50 mio. kr. i partnerskabet.

Tre projekter som løftestang

Mimersgadekvarteret får nu tre markante byudviklingsprojekter, der alle er valgt på baggrund af en analyse af bydelen. Samlet og hver for sig skal de fungere som løftestang for en positiv udvikling af området. Programmeringen af de konkrete projekter tager udgangspunkt i en borgerinddragelsesproces, som gennemføres i løbet af efteråret og vinteren 2006/2007. De tre projekter er:

  • Superkilen
    Under overskriften ’Kreativitet og mangfoldighed’ vil det grønne område, der løber som en kile på tværs gennem Mimersgadekvarteret fra Nørrebroparken til Tagensvej, blive omdannet til et nyskabende byrum.
  • Nørrebrohallen
    Nørrebrohallen, der er den mest benyttede idrætshal i København, bliver renoveret og nyudviklet til fremtidens idræts- og kulturhus.
  • Sundheds- og elitehus
    Sundheds- og elitehuset skal både henvende sig til eliten inden for kampsport og den brede befolkning. Der vil være plads til aktiviteter, så flere borgere kan leve et aktivt og sundt liv.

Sammenhæng på Ydre Nørrebro
Partnerskabsprojektet samarbejder med det igangværende områdefornyelsesprojekt for Mimersgadekvarteret.

Overborgmester Ritt Bjerregaard fremhæver sammenhængen mellem partnerskabets tre projekter og de mange aktiviteter og projekter, som i disse år foregår på Ydre Nørrebro: ”Partnerskabets markante projekter vil alle være synlige og væsentlige hjørnesten i dén gode udvikling, som vi er i gang med i bydelen. Vi er med til at give kvarteret nogle muligheder, der også fremmer integrationen i området, og jeg glæder mig derfor meget til at følge den kommende proces og de færdige resultater. ”

Adm. direktør Flemming Boreskov, Realdania siger: ”Analysen, vi har gennemført forud for udvælgelsen af de tre projekter, har vist, at det netop er kvarterets mangfoldighed og kreative energi og kvaliteter, som udgør Mimersgadekvarterets udviklingspotentiale. Det er de værdier, initiativerne kommer til at understøtte og give mulighed for at udfolde i endnu højere grad end i dag.”

Yderligere oplysninger
Overborgmester Ritt Bjerregaard, Københavns Kommune
- kontakt ved pressesekretær Kasper Fogh, 2844 1678
Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, 7011 6666

   
Fakta

3 markante projekter
Det er visionen, at projekterne skal medvirke til at gøre området mere attraktivt som beboelsesområde og samtidig fungere som ’fyrtårne’, der kan medvirke til at åbne omverdenens øjne for kvarterets mange kvaliteter og muligheder.  

DSB-arealet
Også DSB-arealet vest for Mjølnerparken indgår som et muligt projekt under Partnerskabet. Arealet ejes imidlertid af DSB, men hvis der i de igangværende forhandlinger mellem Københavns Kommune og DSB opnås enighed om en kommunal overtagelse af arealet, vil en fremtidig udvikling heraf indgå som et projekt.  

Samarbejde med Områdefornyelsen
Partnerskabet samarbejder med Områdefornyelsen, der i forvejen har et byfornyelsesprojekt omkring Mimersgade. Områdefornyelsen er igangsat af Københavns Kommune med støtte fra Socialministeriet. Samlet er der afsat 30 mio. kr. til projekter under områdefornyelsen, som gennemføres med afsæt i en omfattende borgerinddragelse.