x

Det traditionelle Vedligeholdelsesfri Hus er en del af et stort udviklingsprojekt; MiniCO2 Husene. Projektet omfatter i alt seks parcelhuse, som hver især illustrerer forskellige aspekter af reduktion af CO2-udledning i hhv. opførelse, drift og vedligeholdelse af et hus.

De Vedligeholdelsesfri Huse fokuserer på ’vedligehold og levetid’ og undersøger, hvor meget CO2 der kan spares, når et hus er udført på en sådan måde, at det kan leve i mindst 150 år, og klimaskærmen ikke skal vedligeholdes de første 50 år af husets levetid. Hus A – det her beskrevne – er opført i traditionelle materialer, som har bevist deres lange levetid.  Hus B er opført i nye materialer, som forventes at have lang levetid. 

Det traditionelle Vedligeholdelsesfri Hus er således opført efter byggetekniske metoder, som har bevist deres holdbarhed gennem århundreder. Materialerne er først og fremmest røde tegl, dvs. ler, der er hentet op af jorden, formet til mursten og brændt, for derefter at blive muret op ved hjælp af mørtel, sådan som huse i Danmark er blevet bygget i næsten 1000 år. Huset er forsynet med glasdøre og facadehøje vinduespartier og med et helvalmet tegltag. Huset hviler på en plint, der fungerer som overdækket veranda, beskyttet af tagets vældige udhæng hele vejen rundt om huset.

Indvendig er Det Vedligeholdelsesfri Hus udformet som en levende organisme med rumlige nicher, lommer, recesser, udposninger, mellemzoner osv. I sin udformning minder huset om en by - med fællesrummet som den åbne plads; det åbne, højloftede og gennemlyste rum med mulighed for at kigge fra facade til facade og fra gavl til gavl, og med værelserne som de intime og omfavnende bygninger, der afgrænser byens stræder og åbne plads.

Robuste og enkle løsninger på velkendte problemer

Huset hviler især på to afgørende elementer, som til gengæld sikrer en lang række fordele: En flettet teglmur og et stort udhængstag.
  • Ydermurene er massive teglmure, opført uden brug af dampspærre og isolering. Murene er flettet sammen af store teglblokke i bagmuren, som isolerer ved hjælp af et væld af små hulrum, samt af traditionelle teglsten i facaden, opmuret i et såkaldt halvstens løberforbandt med stenbindere, som er skåret ind i de bagvedliggende teglblokke. De traditionelle tegl sikrer en vedligeholdelsesfri og langtidsholdbar ydre overflade.
  • At muren er bygget i ét materiale skærmer mod skader. Forskellige materialer bevæger sig forskelligt med temperatursvingninger, og dette giver over tid ofte anledning til revnedannelse med efterfølgende skader. Den enkle mur vil derimod bevæge sig ensartet og ikke risikere ødelæggelse.
  • Takket være brugen af tegl og den enkle opbygning uden dampspærre er muren en diffusionsåben konstruktion, som kan optage og afgive fugt, så luftfugtighedens svingninger udlignes - med et sundere indeklima til følge.
  • Murens tyngde sætter den i stand til at lagre varme om vinteren og kulde om sommeren og i stand til at udligne temperaturudsving mellem dag og nat, igen til fordel for et bedre indeklima.
  • De indvendige overflader består af teglblokke, sandspartlede vægge og træplader; alt sammen overflader der ikke kræver løbende vedligehold i form af maling eller lignende.
  • Taget er udformet som en hanebåndkonstruktion uden gennembrydninger af tagfladen. Det er stejlt, så vand ledes hurtigt bort, hvorved risikoen for skade minimeres.
  • Isoleringen i taget er af papiruld, der har gode fugttransporterende egenskaber, hvilket overflødiggør brug af dampspærre.
  • Taget er forsynet med et ca. 1 meter bredt udhæng på alle fire sider. Udhænget beskytter murværk, døre og vinduer, således at husets klimaskærm reelt vil kunne leve i 150 år uden at skulle vedligeholdes de første 50 år.

Besparelser

CO2-udledningen fra materialeforbruget til konstruktionens livscyklus i Det traditionelle Vedligeholdelsesfri Hus ligger på linje med et almindeligt gennemsnitshus; Referencehuset (begge ligger på 5 kg CO2/m2/år i en periode på 50 år). Det har med andre ord ikke haft omkostninger på CO2-udledningen at sikre huset en længere levetid og et mindre vedligeholdskrav.

Den lange levetid kan resultere i, at huset holder mindst dobbelt så længe som et almindeligt hus. I det tilfælde vil besparelsen naturligvis være væsentligt større.

I Det Vedligeholdelsesfri Hus A beløber udskiftningen af materialer sig regnet over 5 år til ca. 0,4 kg af disse 5 kg CO2 mod ca. 0,6 kg af de 5 kg i referencehuset. Den CO2-besparende effekt af lavt vedligehold er altså ikke så stor i sig selv. Det skyldes, at de mest CO2-tunge bygningselementer såsom fundamenter, glas og mineraluldsisolering sjældent kræver vedligehold, hvorimod de dele, som normalt kan kræve udskiftning i løbet af husets levetid – døre, vinduer, indvendige overflader mv. – er relativt ’lette’ i CO2-sammenhæng. Dog ses det, at denne, om end lille del af CO2 udledningen ligger 30 % under Referencehuset, og det peger på effekten af et godt udhæng og robuste overflader ude og inde. Det er samtidig værd at huske på, at et lavt vedligehold på disse dele for husejeren betyder færre ærgrelser og penge sparet til håndværkere og materialer.

Den store mængde tegl i Det Vedligeholdelsesfri Hus betyder, at især ydervæggene fylder meget i CO2-regnskabet. Selvom tagkonstruktionen også udgør et stort areal beklædt med teglsten er CO2-bidraget herfra ikke så stort, fordi taget også rummer en stor mængde CO2-bindende træ, både til den bærende konstruktion og til det faste undertag. Dertil kommer, at der er brugt papiruld til loftisolering.

Resultaterne viser alt i alt, at hvis konstruktion og design, som de er udført i Det Vedligeholdelsesfri Hus A, fører til en forlænget levetid for huset som helhed, vil de medføre et gunstigt CO2-regnskab, set over den samlede forventede levetid. 

Byggeri


Bygningstype: Privat bolig, enfamiliehus: Ét plan med køkken/alrum, bad og 3 værelser samt teknikrum
Areal: 136 m2
Byggeår: 2013
Arkitekt: LETH & GORI
Ingeniør: Buro Happold Aps
Entreprenør: Ebbe Bernth Murer og tømrer
Konsulent: Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg
Videnspartnere: Statens Byggeforskningsinstitut AAU, MURO, Nini Leimand, KADK - Institut 2