x

Realdania By & Byg opførte fra 2013-2014 seks nye enfamiliehuse i Nyborg. På hver sin måde viser de seks huse, hvordan det kan lade sig gøre at reducere ressourceforbruget og dermed begrænse C02-udledningen i forskellige faser af en bygnings levetid.

I de første fem huse vises helt nye veje og konkrete forslag til, hvordan der kan spares CO2 i hele parcelhusets levetid - fra det opføres, til det nedrives: Ét hus har således vægge af skibscontainere og gulve af champagnepropper, et andet skal ikke vedligeholdes i 50 år, og et tredje roser beboerne, når brusebadet har været kort, og de dermed ikke har brugt for meget af deres CO2-kvote.

I det sjette hus er alle erfaringerne fra de fem første samlet i et optimalt CO2-reduceret typehus, MiniCO2 Typehuset, som er opført inden for en almindelig anlægsøkonomi. 

Resultatet af projektet

I juni 2014 stod alle husene færdige, inkl. det sjette hus, Typehuset. I dette hus ses et konkret bud på fremtidens parcelhus: Et hus, som er bygget af skrald og genbrug, ikke skal vedligeholdes, kan tilpasses familiens skiftende behov og hjælper med at holde styr på forbruget af energi. Med Typehuset er det således lykkedes at skabe et hus, hvor CO2-udledningen i forhold til et traditionelt typehus er reduceret med hele 45 procent - vel at mærke uden at det koster ekstra. De seks huse blev solgt efter projektets afslutning i 2014.

Læs mere om de enkelte huse

Hus 1: Upcycle House
Hus 2: Det vedligeholdsesfri hus - Fornyelsen
Hus 3: Det vedligeholdsesfri hus - Traditionen
Hus 4: Det Foranderlige Hus
Hus 5: Kvotehuset
Hus 6: Mini CO2 Typehuset

Baggrunden for projektet

Samfundet har længe været optaget af at sænke det løbende energiforbrug i boligen. Men forbruget af energi i huse er kun én brik i spillet om, hvordan danskerne kan mindske udledningen af de drivhusgasser, der skaber klimaforandringer - med CO2 som den helt store synder.

Også opførelsen af byggeriet, vedligeholdet og de løbende ændringer, som beboerne foretager, sætter markante fodaftryk og bidrager således betydeligt til de 40 procent af landets samlede CO2-udledning, som byggeriet står for. På den baggrund satte Realdania By & Byg sig for at undersøge muligheder, løsninger og nødvendigheder for reduktion af enfamiliehusets samlede CO2-udledning. Dette er ikke tidligere undersøgt tilsvarende grundigt og enkeltvist, og projektet har været fulgt af Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), der har beregnet og dokumenteret projekternes CO2-besparelser sammenlignet med et tilsvarende almindeligt hus.

Byggeri

Seks huse med forskellige bud på CO2-reduktion:

Upcycle House undersøger, hvor meget CO2 der kan spares ved udelukkende at bruge genbrugsmaterialer og upcyclede materialer til opførelsen.

De Vedligeholdelsesfri Huse er opført, så de ikke kræver vedligeholdelse i de første 50 år, og ydermere har en levetid på ikke mindre end 150 år.

Det Foranderlige Hus tager fat på den udfordring, at et hus typisk gennemlever mange ombygninger i løbet af dets levetid, og hver gang der skal bruges energi til ombygningen, udledes CO2.

Kvotehuset opfordrer beboerne til en fornuftig adfærd i CO2-mæssig forstand. Dels gennem sit design og iboende teknologi, dels ved at tilbyde beboerne at sætte en grænse for mængden af CO2, de kan udlede pr. måned.

Mini-CO2-Typehuset samler erfaringerne og resultaterne fra alle de foregående huse. Huset er opført på almindelige kommercielle vilkår og inden for en almindelig økonomisk ramme.