x

Verdens byer vokser, og hver dag skyder nye etagebyggerier i beton op. Beton er det mest anvendte byggemateriale, både globalt og i Danmark. Det er stærkt, billigt og effektivt at arbejde med.

Beton er samtidig et CO2-tungt materiale, som står for en stor del af den samlede udledning fra byggeriet. Derfor ligger der en stor opgave i at undersøge, hvordan man kan nedbringe CO2-udledning fra betonbyggeri.

Mini-CO2 etagehus BETON er sat i verden for at belyse, hvordan man kan bygge i beton med lavt klimaaftryk og uden at gå på kompromis med kvalitet og komfort. Det skal ske ved at reducere materialemængder, undgå spild og maksimere design for adskillelse og genanvendelse. Dertil er der fokus på selve typen af beton i forhold til mængden af udledt CO2 i produktionsfasen.

Det er ambitionen, at betonhusets CO2 udledning skal under 5 kg CO2 eq/m2/år for materialer, svarende til ca. 7,3 kg CO2 eq/m2/år når drift inkluderes.Kravet ligger markant under Bygningsreglementets krav på 12 kg og væsentligt under det gennemsnitlige niveau for nye etageboliger på omtrent 9,6 kg.

Byggeriet forventes opført i 2024. 

Beton, tegl og træ sammenlignes

MiniCO2 Etagehus BETON skal, sammen med sine søsterprojekter TRÆ og TEGL, fungere som showcase for nye måder at bygge på.

De tre etagehusene opføres i samme gade med ens rammevilkår og samme forsøgsdesign for at sikre så få variabler som muligt – bortset fra byggematerialet. Alle tre byggerier bliver mindre etageboligejendomme i 5 etager med 4 boliger på i alt ca. 600 brutto etagekvadratmetre. Byggerierne opføres indenfor en ’normal’ budgetramme og med gængse materialer, som alle kan købe på lige vilkår.

Alle tre huse skal opnå en DGNB Guld certificering. 

Målet er ikke at finde en ”vinder”, men at udfolde de styrker og svagheder, hvert materiale fremviser, så vi på sigt kan anvende hvert materiale optimalt – også set i en klimakontekst.

Husene skal vurderes i forhold til hinanden via et fælles forsøgsdesign, der gør det muligt på at teste materialernes styrker og svarheder i forhold til hinanden. Byggerierne evalueres - dels samlet, dels sektionsvist i forhold til tag, primære og sekundære bygningsdele, elevatorskakt, fundament m.v. 

Videndeling og showcases

Mini-CO2 Etagehusene aktiverer viden fra forskningsmiljøer, byggebranchen, rådgivere og entreprenører. Erfaringer og løsninger stilles til rådighed for alle interesserede, så de nemt kan overføres til andre byggerier.

Undervejs i projektet vil det også være muligt at besøge byggeriet og høre mere om projektet og de hidtidige erfaringer.