x

På Kongensstræde i Fredericia skyder en række femetagers boligbyggerier op side om side. Gaden er omdrejningspunkt for Realdania By & Bygs store udviklingsprojekt, som undersøger hvilke materialer, der er bedst at bygge med - i forhold til klima, anlægsøkonomi, funktionalitet og komfort.

Træ, tegl eller beton?

MiniCO2 Etagehusene 'materialer' er bygget op omkring nybyggeri af tre etageejendomme med samme grundplan. Husene opføres med hver deres dominerende materiale. Et i træ, et i tegl og et i beton. Alle tre huse opføres med fokus på at holde klimaaftrykket så lavt, som overhovedet muligt.

Ambitionen er at kaste et sagligt lys over spørgsmålet om, hvilket byggemateriale, der er ’mest bæredygtigt’? En sag, der er mange meninger om, men som kalder på faktabaserede undersøgelser og 1:1 demonstrationsbyggeri, som kan måles og sammenlignes metodisk.

I et komparativt studie af de tre huse vil Realdania By & Byg blandt andet fokusere på:

  • Hvor meget CO2 husene udleder pr m2 pr år?
  • Hvor lang tid det tager at opføre husene?
  • Hvordan materialerne fungerer i diverse delkomponenter?
  • Hvor meget det koster at opføre husene?
  • Hvordan de er at leve i?

Det særlige ved husene er, at selvom de bygges med tre forskellige primære materialer, er de ens på så mange måder: De har samme volumen og højde, samme geografiske placering og vender ens for verdenshjørnerne. De får samme budget, samme funktion og cirka samme indretningsplan med fem boliger.

Derfor er det forventeligt og sandsynligt, at når og hvis der ses forskelle, så må det stamme fra de forskellige materialer der er brugt. For materialerne er det, der adskiller dem fra hinanden. 

Brug for at nytænke etagebyggeriet

Byggebranchen siges at stå for omkring 40% af vores samlede CO2-udledning, og ideelt set skal vi, som samfund, bygge så lidt nyt som muligt, hvis vi skal nå klimamålene. Når Realdania By & Byg alligevel giver sig i kast med dette demonstrationsbyggeri for etageboliger, er det fordi byerne forsat vokser, og fordi der dermed er hårdt brug for at finde nye veje til at reducere klimaaftrykket fra byggeri og drift af etagebyggeri. Det gælder herhjemme og verden over

Normal anlægsøkonomi men bedre CO2-regnskab

Det er projektets ambition at udvikle nye løsninger, som alle andre bygherrer og rådgivere kan plukke frit fra. Det er derfor et ’must’ at projektet udvikles inden for en normal anlægsøkonomi og med ’hyldevarer’, som er tilgængelige for mange. Samtidig skal alle tre huse certificeres med DGNB Guld.

Følg med

Du kan følge projektet efterhånden som det skrider fremad via LinkedIn gruppen Udviklingsbyggerierne MiniCO2 etagehusene: Overview | LinkedI

Fakta om udviklingsbyggerierne i Fredericia

Udover MiniCO2 Etagebyggeri 'materialer' opfører Realdania By & Byg to huse under titlen MINI CO2 Etagebyggeri 'proces' i Kanalbyen i Fredericia. Her undersøges det, hvor meget man kan reducere fejl og spild i byggeriet gennem brug af digitale samarbejdsmodeller og ved brug af præfabrikerede, rum-store moduler. Proceshusene opføres også i beton og efter samme grundplan som materialehusene, og de vil også indgå i det komparative studie.