x

Innovativt biblioteksprojekt: Hvad er et moderne bibliotek, og hvordan skal det bygges?

Pressemeddelelse 22. december 2011

Styrelsen for Bibliotek og Medier har fået støtte af Realdania til at udvikle et ambitiøst modelprogram for, hvordan moderne biblioteksbyggeri kan bidrage til en bæredygtig byudvikling. Programmet skal dække alle typer af folkebiblioteker lige fra det store metropolbibliotek til det lille lokale bibliotek i de mindre byer rundt om i Danmark.

Folkebibliotekernes rolle er de seneste år ændret markant, og mange steder har de fået helt nye funktioner. Målet med modelprogrammet ”Det nye bibliotekskoncept” er at give innovative bud på, hvordan bibliotekets fysiske rammer kan udvikles, så de bedst muligt understøtter bibliotekernes nye rolle. Projektet komme med ideer til, hvordan man skaber biblioteksbyggeri, der fungerer som en dynamisk og integreret del af såvel det offentlige byrum som det omkringliggende lokalsamfund.

Når modelprogrammet ligger færdigt, skal det kunne være inspiration for fremtidens biblioteksbyggeri, så det bliver et lokalt mødested, der understøtter brugernes behov for informationssøgning og læring samt dannelsen af nye sociale og faglige netværk.

Realdania støtter ”Det nye bibliotekskoncept” som led i en serie af modelprogramprojekter, der skal inspirere til nye veje i byggeriet og opbygge ny viden.

”Vi ser projektet som et vigtigt skridt på vej mod en udvikling af rammerne om det danske folkebibliotek, sådan at det også i fremtiden kan leve op til borgernes ændrede biblioteksbehov,” siger projektleder Marianne Kofoed.

Direktør i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Jens Thorhauge, der står i spidsen for projektet, udtaler: ”Ændringerne i medielandskabet og borgernes daglige kulturforbrug udfordrer det klassiske folkebibliotek til nytænkning. Det fysiske rum skal tænkes og indrettes som et fleksibelt rum, der nemt kan tilpasses og forandres i takt med, at nye ønsker og behov opstår. Bibliotekerne skal være mere tilgængelige for flere borgere, og byplanlægningen og de arkitektoniske rammer er afgørende for udvikling af et biblioteksrum, der er indbydende, anvendeligt og i balance med det omgivende byrum”.

Det nye bibliotekskoncept” løber frem til juni 2013. Realdania støtter projektet med 2 mio. kr.

Pr. 1. januar 2012 fusionerer Styrelsen for Bibliotek og Medier med Kulturarvsstyrelsen og Kunststyrelsen og bliver til Kulturstyrelsen.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Styrelsen for Bibliotek og Medier