x

Tre jyske kommuner vinder hjælp til bygning af fremtidens bibliotek

Pressemeddelelse 10. april 2013

Biblioteksprojekter i Jylland vinder faglige workshops, der hjælper med nybygningen eller nyindretning. 40 kommuner deltog i Kulturstyrelsens og Realdanias konkurrence, der har fremtidens biblioteker på dagsordenen.

Biblioteksbrugere i Thisted, Billund og Sønderborg kommuner kan se fem til, at deres biblioteksvæsener er i førertrøjen, når det gælder fremtidens bibliotek.

De tre kommuner er netop valgt som vindere af Kulturstyrelsens og Realdanias faglige workshops, der sigter på at indrette bibliotekerne, så de opfylder brugernes behov og de mange nye krav til indholdet i fremtidens bibliotek.

Tre biblioteker på vej

I Thisted skal hovedbiblioteket i forbindelse med klimarenovering nyindrettes og samtidig nyindrettes som åbent bibliotek. Desuden skal der samarbejdes med de omkringliggende kulturinstitutioner.

I Billund skal biblioteket omdannes til åbent bibliotek med dansk og international borgerservice, og samtidig skal biblioteket være motor i visionen om at skabe Børnenes Hovedstad. Projektet sker i partnerskab med LEGO Fonden.

I Sønderborg skal bygges nyt bibliotek som indgår i et multikulturhus langs havnefronten. Det 94,6 mio. kr. dyre projekt udføres i samarbejde med Sønderborg Havneselskab.

Hver kommunes faglige workshop designes og faciliteres i samarbejde med projektets rådgiver Signal Arkitekter.

Yderligere oplysninger om workshops og dato fås via modelprogrammets nyhedsbrev.

FAKTA

Forud for konkurrencen har Kulturstyrelsen lavet en kortlægning af kommunernes planer for nyindretning og nybygning af biblioteker. Arbejdet viste, at knap to ud af tre adspurgte kommuner har planer om forandringer for bibliotekerne. Godt to ud af tre har inden for de sidste to år gennemført større forandringer.

Ifølge biblioteksledernes top fem liste er det vigtigste, at bibliotekets fysiske indretning giver mulighed for:

  • Uformelle møder
  • Læringsaktiviteter
  • Gode arbejdsmuligheder for studerende – alene eller i grupper
  • Klassiske udlånsfunktioner
  • Sceneplads til kultur aktiviteter

Modelprogram – hvorfor?

Bibliotekernes to store udfordringer er det kontante pres for at levere digitalt og det ændrede brugerbillede med flere individualister og mange flere forskellige behov.

Nyt blik på fremtidens bibliotek

Kulturstyrelsen og Realdanias projekt ”Modelprogram for folkebiblioteker” giver bud på, hvordan det moderne bibliotek kan bidrage til byudvikling og samlet set give mere liv på biblioteket gennem programlægning, samspil med partnere, brug af frivillige og borgernes egne aktiviteter. Projektet blev skudt i gang i oktober 2012 med en workshop med arkitekter, byplanlæggere, biblioteksfolk, deltagere fra den kommunale forvaltning og politikere m.fl.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Kulturstyrelsen