x

En væsentlig del af kulturarven bevares 

Mønsted Kalkgruber er et unikt kulturmiljø, som vi støtter, fordi vi ønsker at sikre og udvikle vores fælles historie, så den kan følge med tidens udvikling og være med til at skabe jobs og udvikling i området.

Mønsted Kalkgruber har mellem 50.000 og 60.000 årlige gæster, og vores bevilling har bidraget til at nyindrette og restaurere kalkgrubens anlæg og byggerier, hvoraf de fleste blev opført i perioden 1870-1930 under den tidlige industrialisering. Hermed er Mønsted Kalkgruber blevet opgraderet som moderne kulturattraktion med plads til endnu flere besøgende.

Prisvindende projekt

Prisvindende projekt

I 2019 blev Mønsted Kalkgruber tildelt den fornemme pris 'The European Garden Award' i kategorien 'Bedste udvikling af et betydningsfuldt landskab i Europa." Prisen er vundet på baggrund af den smukke natur på området.

Verdens største kalkgrube er blevet mere tilgængelig

Mønsted Kalkgruber er blevet udvidet med et landskabsprojekt, hvor naturen i og omkring verdens største kalkgrube er blevet mere åben, tilgængelig og en ligeværdig oplevelse for alle. Projektet sikrer blandt andet, at også kørestolsbrugere har fået ubesværet adgang til kalkminerne og naturen omkring dem. 
 
En del af opgraderingen har bestået i at flytte parkeringsområdet, sådan at gæsterne ikke længere er tvunget til at krydse en befærdet landevej. Der er også blevet opført et tidssvarende besøgscenter, der årligt kan modtage over 60.000 gæster, og den tidligere kalklade er nu omdannet til en ny cafe. I den gamle bestyrerbolig er der udstillingscenter med klimasikrede rum med mulighed for at vise forskellige udstillinger. Ved at inddrage den gamle bestyrerbolig med udhus og kalklade er det bevaringsværdige kulturmiljø således blevet samlet til et hele.

Mønsted Kalkgruber er blevet restaureret af flere omgange. Tredje etape stod færdig 1. september 2017 og omfattede blandt andet:

  • Udførelse af indledende terræn- og landskabsarbejder
  • Anlæg af nye parkeringspladser
  • Udførelse af nødvendig kloakering
  • Etablering af ny opvarmning
  • Istandsættelse af direktørbolig til nye formidlingslokaler, herunder nedrivning af nyere tilbygninger
  • Istandsættelse/fornyelse af udhuset ved direktørboligen til butik og administration Istandsættelse/fornyelse af den eksisterende lade til cafe, toiletter og værksted

Mønsted kalkgruber har planer om en fjerde etape, som omfatter indretning af den gamle smedje til skolestue for skolebørn, samt opførelse af et værksted i den ene ende af kalkladen.

Podcast

Podcast om Mønsted Kalkgruber

Hør vores andre podcasts:

Podcasts fra Realdania

Historie

Graffiti i grubegangene fortæller om turister allerede i det tidlige 1800-tal, men rigtig landskendt blev gruberne først, da violinisten Anker Buch købte stedet i 1981. Violinspillet trak dog efterhånden mere end det at drive et besøgssted, og han solgte derfor grubegangene til Naturstyrelsen i 1997. I dag drives Mønsted Kalkgruber af en selvejende institution.