x

Byens bedste udsigt

Fra molehovedet ved indsejlingen til Assens kan man opleve en 360 grader panoramaudsigt til Årø og Bågø, til Mariendal Gods, til Assens' historiske bykerne og til havnen og næsset. Området rummer en aktiv erhvervshavn, by, skibsværft, campingplads, marina, ferieboliger og en række søsportsforeninger. Molen var dog ikke tidligere tilgængelig for alle, men det er der nu lavet om på. Både turister, foreninger, borgere og erhverv bidrager allerede til livet omkring havnen, og stedets potentiale er blevet løftet gennem bedre faciliteter og forbedret sammenhæng med byen. For enden af molen står Assens Fyr, der er opført i 1976

Tilgængelighed for alle 

Idéen har været at udfolde havnens kvaliteter ved at gøre den eksisterende mole på havnen tilgængelig for alle. Det gamle molehoved er blevet renoveret med en ny spunsvæg og et plant stendæk i granit. På spidsen er der kommet bænke, man kan slå sig ned på. En ny rampe giver adgang fra havnesiden, og en tribunelignende trappe er det oplagte sted at hænge ud og betragte havnelivet og aktiviteterne på vandet. Områdets samlende element er en belægning af træ, og det hele er niveaufrit, så enhver kan komme fra havnen og ud på molehovedet.

Udvikling gennem enkle greb

Projektet blev realiseret gennem kampagnen Stedet Tæller, fordi det viser, hvordan en ny destinations potentiale kan udvikles gennem enkle greb. Projektet er bærende for havnens samlede vision og skaber stor værdi for lokale beboere, foreninger og for områdets gæster.

Kampagnen Stedet Tæller

Bogen "Stedet tæller"

- om proces og erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i yderområder.