x

Torveindvielser i Nykøbing Mors

Pressemeddelelse 21. november 2011

Fredag den 25. november indvies det nye Støberitorv og Rådhustorv i Nykøbing Mors. Ved arrangementet afsløres samtidig kunstneren Hein Heinsens skulptur af frihedskæmper og politiker Frode Jakobsen.

Fredag den 25. november 2011 markeres færdiggørelsen af det nye Støberitov og renoveringen af Rådhustorvet ved en officiel indvielse. Projektet er gennemført med finansiel støtte fra Morsø Kommune og Realdania, og indvielsen markerer dermed afslutningen på mere end 10 års renoveringsarbejde i Nykøbings historiske centrum.

Som gammel købstad er Nykøbing Mors rig på historie. I nyere tid er det især Morsø Jernstøberi, der førhen fungerede som dynamo for lokalsamfundet, samt Frode Jakobsen, der stammede fra Øster Jølby på Mors, og som var minister i befrielsesregeringen og formand for Danmarks Frihedsråd, der har været med til at forme byens identitet og historie. Revitaliseringen af byens to centrale torve, Støberitorvet og Rådhustorvet, har derfor taget udgangspunkt i disse to, vigtige elementer af byens historie.  

I februar 2010 valgte en dommerkomite det forslag til et byrumsprojekt, som nu indvies. Det vindende landskabsarkitektfirma, Schønherr A/S, har skabt et projekt, der naturligt binder gågadeforløbet sammen med Rådhustorvet, Nørregade og Støberitorvet. Med en chausséstens-belægning som gulv gøres området til ét sammenhængende byrum. I respekt for torvets historie bliver der igen plads til en vandkunst på Rådhustorvet, mens Støberitorvets samlende element bliver billedhuggeren Hein Heinsens markante bronzeskulptur til minde om Frode Jacobsen.

Borgmester Lauge Larsen er stolt af, at byrumsprojektet tager udgangspunkt i historien: ”Jeg er meget stolt over det gode samarbejde med Realdania og at forskønnelsen af bymidten respekterer Nykøbings historie, så vi ikke glemmer byens rødder,” udtaler borgermester Lauge Larsen.

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler siger: ”Der er skabt nogle spændende byrum, der understøtter det kulturhistoriske og arkitektoniske miljø i byens centrum. Byrummene kobler gågadens indkøbskultur rigtig fint sammen med andre kulturaktiviteter og oplevelser, så borgerne i Nykøbing Mors nu har mulighed for at mødes om aktiviteter i byens rum. Projektet i Nykøbing Mors viser, hvordan man ved at tænke byrummet som en central del af planlægningen kan skabe en bedre sammenhæng i en mindre provinsby – arkitektonisk, såvel som kulturelt.”

Frode Jakobsen mindes

På Mors har det gennem mange år været et ønske at rejse et kunstværk til minde om Frode Jakobsen, og det har nu kunnet realiseres. Hein Heinsens ide med skulpturen er at skildre spændingen mellem fællesskabet og den enkeltes drøm om frihed. Skulpturens hovedmotiv er en ring med en diameter på 8 meter, som samler de historiske bygninger fra det tidligere jernstøberi. Skulpturen rummer også motiver og symboler med inspiration fra Frode Jakobsens begivenhedsrige liv og forfatterskab.

Hein Heinsen vil selv være til stede ved afsløringen af skulpturen, som sker i forbindelse med den officielle indvielse af torvene den 25. november kl. 15.

Udsendt af Morsø Kommune.