x

Nykøbing Mors' historiske torve bindes sammen

Pressemeddelelse

20. oktober 2009

I samarbejde med Realdania har Morsø Kommune udskrevet en arkitektkonkurrence for Støberitorv og Rådhustorv i Nykøbing Mors. Ideen er at binde de to centrale, historiske torve i gågaden sammen - i dét område, hvor Morsø Jernstøberi tidligere lå – sådan at der skabes en levende, bymæssig sammenhæng i byens kerne. Projektet forventes færdigt i slutningen af 2010.

Gågaden i Nykøbing Mors løber langs flere af byens historiske bygninger. Følger man gågaden fra start til slut, passerer man fx Dueholm Kloster, det fredede rådhus fra 1846 og de bygninger, som nu huser byens bibliotek, men hvor gnisterne før sprang fra Morsø Jernstøberi. Imidlertid er det i øjeblikket svært at se sammenhængen mellem de to centrale pladser, Støberitorvet og Rådhustorvet, som omkranser nogle af de historiske bygninger. Derfor har Morsø Kommune i samarbejde med Realdania igangsat et byrumsprojekt, som skal skabe helhed i området – med de to pladser som centrum.

På Støberitorvet skal der som en del af projektet opstilles et monument for skulptøren Frode Jacobsen, der var født på Mors og bevarede sin tilknytning til øen. Monumentet udføres af kunstneren Hein Heinesen og støbes i bronze. Monumentet fungerer samtidig som siddeplads for besøgende på torvet..

Byrumsprojektet sætter dermed punktum for en 10 år lang udbygning og renovering af Nykøbing Mors’ historiske centrum.

Arkitektkonkurrence

Første, synlige skridt i projektet er en arkitektkonkurrence, som gennemføres i samarbejde med Akademisk Arkitektforening, og afgøres i begyndelsen af 2010. Der er valgt tre firmaer til at deltage. Firmaerne er udvalgt på baggrund af en prækvalifikation, hvor i alt 25 teams deltog.

De tre firmaer er:

  • OKRA + Schul
  • Arkitekt Kirstine Jensens Tegnestue
  • Schønherr Landskab

Selve anlægsarbejdet forventes at begynde i marts næste år og vare et halvt år.

Borgmester i Morsø Kommune Egon Pleidrup Poulsen glæder sig til, at de nye torve står færdige: ”Torvene vil kunne skabe den rette ramme om byens smukke rådhus og styrke Nykøbings identitet. Torvene har altid været med til at binde byen sammen. Men nu bliver det på en ny og spændende måde, som vi er sikre på, vil give mere liv i Nykøbings centrum.”

Projektleder i Realdania Anne-Mette Gjeraa siger om Realdanias støtte til projektet: ”Vi vil gerne støtte Morsø Kommunes intention om at skabe et levende byrum i byens midte. Projektet har potentiale til at koble gågadens indkøbskultur sammen med andre kulturaktiviteter og oplevelser. Projektet viser, hvordan man ved at tænke byrummet som en central del af planlægningen kan skabe en bedre sammenhæng i en mindre provinsby – arkitektonisk, såvel som kulturelt.”  

Morsø Kommune og Realdania bidrager hver med 6 mio. kr. til projektet, som har et samlet budget på 12 mio. kr.