x

Nyrenoveret ”Beboerhus for landsbynetværk” skal skabe sammenhængskraft i Bedsted og Omegn

Pressemeddelelse 23. januar 2013

Bedsted og Omegn får et helt nyrenoveret beboerhus, der skal være et fælles mødested for landsbyerne og skabe grundlag for netværk og flere og bedre kulturaktiviteter. Det sker, når BooA fredag den 25. januar kl. 12-17 indvies ved en festlig reception for alle.

Projektet er en del af Mulighedernes Land – et partnerskabsprojekt mellem Realdania, Thisted og Lolland Kommune samt Bornholms Regionskommune, som siden 2007 har arbejdet med at finde og afprøve nye veje til positiv udvikling i Danmarks yderområder.

I Bedsted skal projektet vise, hvordan et multifunktionelt beboerhus kan skabe netværk og sammenhængskraft i landsbyer ved at være et fælles mødested for alle. Visionen er, at man ved at samarbejde på tværs af landsbyer kan sikre et bredere og varieret kulturliv, og på den måde styrke fællesskabet.

Peter Skriver Nielsen, der er formand for BooA fortæller, at de frivillige og brugerne kommer fra et stort område. Allerede nu er huset sikret mange forskellige brugere og en økonomi, der hænger sammen: ”Både borgerforeningen og Cafe Velkommen er her. Hopla (ældreforening) har også til huse i BooA ligesom en modeljernbaneklub og en genbrugsbutik, der lejer sig ind.

Efterspørgslen efter at bruge huset er stigende, og der er planlagt to fællesspisninger og en række arrangementer i den kommende tid.”

Karen Skou fra Realdania har fulgt projektet gennem hele forløbet og ser frem til at følge udviklingen i Bedsted og omegn: ”De landsbyer, der vil overleve i fremtiden, skal tænke i netværk og i at specialisere sig. Derfor er det en spændende mulighed Bedsted har nu for at skabe mere netværk med landsbyerne omkring sig og at kunne tilbyde et multifunktionelt beboerhus til alle. I fremtiden kan alle landsbyer ikke få alt – men går man sammen som her, kan man skabe nye kvaliteter i et lokalområde,” siger Karen Skou.

En stor gruppe frivillige har arbejdet i mange år på at realisere BooA og der er lagt mere end 3000 frivillige arbejdstimer i projektet. Peter Skriver Nielsen, der er formand, er selv gået foran med en stor arbejdsindsats, og han er stolt over holdets indsats: ”Det er imponerende, men vi har villet det her, og det er kæmpestort, at vi nu er klar til indvielsen. Intet havde været muligt uden de mange frivillige,” siger han.

FAKTA

Program for indvielsen:

Indvielsen finder steder fredag den 25. Januar 2012 i BooA, Vestervigvej 112, Bedsted. 

12.00 BooA åbner og byder på en bid brød og lidt vådt til ganen

13.00 Formand for BooA, Peter Skriver Nielsen holder åbningstale og skærer den røde bjælke over. Herefter taler følgende:

- Borgmester Lene Kjelgaard Jensen

- Projektleder Karen Skou, Realdania

- Arkitekt Per B. Clausen, Møller Nielsens Tegnestue  

Herefter er ordet frit.

Der vil undervejs også være musikunderholdning af troubadouren Viggo Iversen og countrysangeren Anders Mikkelsen.

Der er mulighed for at se udstillingen om de 16 projekter under Mulighedernes Land i de tre kommuner.

Mulighedernes Land

“Beboerhus for landsbynetværk” er et demonstrationsprojekt under Mulighedernes Land, der er et partnerskab mellem Realdania og Thisted Kommune.

Projektet skal vise, hvordan det ved at udvikle landsbynetværk, er muligt at fastholde og styrke servicetilbud i landdistrikterne. Konkret er der etableret organisatoriske og fysiske rammer for et udvidet landsbynetværk i området omkring Bedsted, ved at etablere et moderne multianvendeligt forsamlingshus med plads til lokale netværk og foreninger såvel som udadvendte funktioner for fastboende og besøgende.

Målgruppen er Bedsted og omegn og ønsket er, at projektet i Bedsted kan inspirere til dannelse af andre landsbynetværk i Thisted Kommune og resten af Danmark.

Erfaringsopsamling

I Realdanias erfaringsopsamling fra Mulighedernes Land er alle 16 projekter i de tre deltagende kommuner nævnt. Erfaringerne er samlet under tre tematiske overskrifter, der hver beskriver et strategisk greb: Forbind – handler om at forbinde og skabe synergi mellem de kvaliteter, som allerede findes i yderområderne. Gentænk – handler om at gentænke bygninger og anlæg, der ligger tomme, men som rummer et stor udviklingspotentiale. Styrk – handler om at styrke de eksisterende kvaliteter ved at støtte op om eksempelvis traditionelle mødesteder, som har et potentiale for igen at blive levedygtige og betydningsfulde for livet og identiteten i en landsby.

Se hele erfaringsopsamlingen: 

www.mulighedernesland.dk

Pressemeddelelsen er udsendt af Thisted Kommune.