x

Arkitekturpris til bornholmske bygningsværker

Pressemeddelelse 3. oktober 2014

Ved Bornholms smukke kystlinje ligger de to nye og markante bygningsværker Hasle Havnebad og Multihuset på Hammerhavn. På arkitekturens dag modtog de sammen Bornholms Regionskommune arkitekturpris.

Hasle Havnebad og Multihuset på Hammerhavn delte Bornholms Regionskommunes årlige arkitekturpris, som blev tildelt på arkitekturens dag. Begge byggerier er opført i forbindelse med Realdanias projekt Mulighedernes Land. 

Dommerkomitéens begrundelse for pristildelingen lød bl.a.: 

"Hasle Havnebad er med en flydende badeplatform og sauna en dynamisk arkitektur, som udfordrer det omgivende, klassiske havnemiljø, der præges af lave rødmalede småbygninger (...) Anlæggets opdeling i mindre enheder er i harmoni med havnens øvrige bygninger i småskala."

"Multihus Hammerhavn er et lille ensemble af let vredne, små sadeltagshuse, som tilsammen udgør ét multihus på havnearealet. Bygningerne er en fin arkitektonisk nyfortolkning af en klassisk dansk bygningstypologi"

Hasle Havnebad er tegnet af White Arkitekter, og Multihuset på Hammerhavn er tegnet af Cubo Arkitekter.