x

Mulighedernes Land i Lolland Kommune er nu tæt på at være ”køreklar”

Pressemeddelelse 18. marts 2009

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Lolland Kommune

Mandag den 16. marts mødtes partnerskabsbestyrelserne for Mulighedernes Land i de tre kommuner med Realdania for officielt at godkende kommunernes arbejde og dermed markere, at vi nu er på vej ind i realiseringsfasen.

- Nu skal spaden i jorden, så vi kan få sat gang i de konkrete aktiviteter i projektområderne, siger borgmester Stig Vestergaard. Jeg ved, at borgerne og de involverede partere er ivrige for at komme i gang. Med projektplanerne er vi med Realdania nået til enighed om, hvad de enkelte projekter i Mulighedernes Land skal indeholde af aktiviteter, og der er lagt et budget, som vi kører efter. Vores mål er, at projekterne kan være med til at vise, hvordan man skaber nye muligheder for landsbyerne på Lolland.

- Vi ser demonstrationsprojekterne i Mulighedernes Land som et vigtigt led i kommunens indsats for at sikre en fokuseret og helhedsorienteret udvikling, hvor vi også tænker og investerer i det lange løb, således at kommunen fortsat udvikler sig og forbliver et godt sted at bo, leve og arbejde, siger Lolland Kommunes borgmester.

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler, siger: - De fire demonstrationsprojekter tager udgangspunkt i Lollands store potentialer og baseres på ambitionen om at styrke en positiv udvikling. Vi ser frem til at følge realiseringen af demonstrationsprojekterne og videregive erfaringerne, så det samlede projekt Mulighedernes Land kan bidrage til en ny tænkning og nye strategier for udviklingen af Danmarks yderste områder.

Ekstern medfinansiering

En af de helt store opgaver hen over vinteren har været at søge om medfinansiering til gennemførelse af projekterne. Der har lige fra starten været en lokal forventning om, at ca. 20 % af de 60 mio. kroner i det samlede budget for projekterne skulle findes hos tredjepart – hos eksempelvis fonde eller offentlige puljer. Kommunen er fortsat i dialog herom, men forventer at de konkrete projektaktiviteter i landsbyområderne kan sættes i gang i løbet af foråret.

Lokale kontaktudvalg

Så snart finansieringen er helt på plads i hvert enkelt projekt, skal der etableres et lokalt kontaktudvalg, som vil holde den løbende kontakt til projektet og være bindeled mellem projektledelsen i kommunen og borgerne i landsbyerne. I alle fire projekter er der behov for en indledende kortlægning eller analyse af de faktiske forhold, og dette arbejde vil ske i samarbejde med relevante rådgivere. Foråret og sommeren vil således blive brugt på at udarbejde konkrete helhedsplaner for de enkelte projekter, hvorefter de egentlige anlægsarbejder forhåbentligt vil kunne igangsættes relativt hurtigt efter.

Fakta om Mulighedernes Land

Mulighedernes Land er et partnerskabsprojekt mellem Realdania, Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune. Det overordnede formål for projektet er via en række demonstrationsprojekter i de tre kommuner at finde og afprøve nye strategier til positiv udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmarks yderområder.

Mulighedernes Land indledtes primo 2007 og afsluttes i 2012. Projektet bindes sammen af et projektsekretariat ved rådgivningsfirmaet Hausenberg og en række eksperter, der bidrager med analyser, vidensudvikling, erfaringsudveksling, evaluering og formidling. Den samlede økonomi for projektet er på 195 mio. kr., heraf bidrager Realdania med 105 mio. kr. og de tre kommuner med hver 30 mio. kr. inklusiv bidrag fra fonde og puljer.

Læs om projektet på www.mulighedernesland.dk. Her kan du også downloade denne pressemeddelelse og fotos under kontakt > presseinfo > fotos og desuden downloade projektets foreløbige resultater i form af artikler og publikationer under viden på tværs.

Fakta om de fire demonstrationsprojekter på Lolland

Herregårdsarven – Lolland som Herregårdsdestination skal styrke Lollands turisme og bosætning ved at sætte fokus på potentialet i de mange herregårde og herregårdslandskabet. Projektet skal vise, hvordan man - ved at arbejde med og synliggøre de mange kvaliteter og ressourcer herregårdene besidder - kan skabe en positiv udvikling i Lollands landdistrikter.

Bedre boliger – færre boliger tager fat på problemet omkring det store overskud af boliger, der er på Lolland. Ved at udvikle metoder til at nedrive, omdanne og istandsætte tomme og forfaldne bygninger og grunde i landsbyen Birket, vil projektet vise vej for, hvordan kommunen med en aktiv og helhedsorienteret indsats kan påvirke udviklingen i en positiv retning.

Sælg Lolland! Med udgangspunkt i Knuthenborg Park og Safari vil projektet vise, hvordan en stor lokal aktør og turistattraktion kan bidrage positivt til udviklingen af omkringliggende arealer og byer i et landdistrikt. Hunseby og Bandholm skal derfor udvikles til at være ”Porten til Lolland” og som kulturhistoriske perler tiltrække både turister og tilflyttere. Ved at skabe synlige forandringer i lokalområdet vil projektet vise, hvordan man kan udnytte de lokale ressourcer til at skabe udvikling.

Energi til lokal udvikling – skal omdanne Horslunde til en bæredygtig ”energilandsby” og give et imageløft til hele Lolland. Projektet bygger videre på Lollands store satsning på energiområdet og vil omsætte de store energivisioner til også at omfatte det almindelige hverdagsliv for borgerne. Ved at indgå lokale klimaaftaler mellem borgere og kommune skal projektet vise bæredygtige løsninger både i private hjem og landsbyens offentlige rum, f.eks. i forhold til renovering, dagligt energiforbrug, transport og lign.

Yderligere information

For uddybende udtalelser kontakt venligst borgmester Stig Vestergaard, på telefon 54 67 68 70 / 28 88 42 02, e-mail: stve@lolland.dk.

For uddybende information om MULIGHEDERNES LAND i Lolland Kommune kontaktes projektleder Sille Hedvig Wilhelm Clausen, Udvikling og Erhverv, på telefon 54 67 65 52, e-mail: sicl@lolland.dk

For uddybende information om MULIGHEDERNES LAND generelt kontaktes projektsekretariatet v. projektleder Katinka Hauxner på telefon 35 34 64 54, e-mail: kh@hausenberg.dk, eller Karen Skou, projektleder i Realdania, på telefon 29 69 52 15, e-mail: ks@realdania.dk.