x

Vinder af konkurrencen om en helhedsplan og et multihus til Hammerhavn er udpeget

Pressemeddelelse 16. maj 2011

Det bliver CUBO Arkitekter A/S, der i samarbejde med brugere og interessenter skal tegne helhedsplanen og samlingsstedet på Hammerhavn, som blandt andet skal rumme nye servicefaciliteter for brugere og besøgende.

Projektet er en del af Mulighedernes Land på Bornholm, som Bornholms Kommune gennemfører i partnerskab med Realdania.

Med projektet fra CUBO får Hammerhavn ét multihus, der består af flere mindre bygninger der tilsammen danner en lille sluttet bygningsgruppe, der ligge umiddelbart nord for Sænevej og centralt på havnen.  Dommerkomiteen valgte CUBOs forslag,fordi det har en klar hustypologi og indlysende referencer til noget kendt.

CUBO´s projektforslag tager afsæt i en analyse af havnens beliggenhed mellem Hammerknuden og Hammershus, som danner en visuelt rumlige afgrænsning der danner en stor skålform. På pladsen mellem havnen og bådopbevaring/ parkeringen placeres et lille " ensemble af små huse", der med sine tagretninger laver en gestus mod de to nævnte højdedrag.

Helhedsgrebet bygger desuden på et enkelt  tilgængelighedsprincip. Projektet udmærker sig bl.a. ved, at det ikke har nogen retning. Alle orienteringer har værdi, og de centralt placerede bygninger spiller sammen med både havet, den storslåede udsigt over havnen til Hammershus, Hammerknuden med sporene fra det forsvundne industrianlæg og skurmiljøet i havnen. På den måde opfylder projektet en væsentlig del af udfordringen i opgaven.

Bygningerne er en fin arkitektonisk nyfortolkning af en klassisk dansk bygningstypologi.”Det enkle præcise sadeltagshus med

den høje rejsning og de knappe former”. I dette forslag har hustypen fået nogle vrid og forskydninger, som hæver projektet over den banale repetition af fortiden og gør det nutidigt. På trods af at projektet blot består af tre bygningskroppe, hvoraf en er placeret lidt for sig selv, dannes der nogle ganske fine rumligheder mellem bygningskroppene. Konkurrencen var udskrevet som indbudt konkurrence af Bornholms Regionskommune i samarbejde med Realdania. I konkurrencen deltog tegnestuerne: blå streg, Bornholm; Dorte Mandrup Arkitekter, København og CUBO Arkitekter A/S, Århus. Et mindretal af dommerkomiteen valgte at nedlægge dissens og pege på forslaget udarbejdet af Dorte Mandrup Arkitekter. Vinderprojektet forventes realiseret i 2011.

Dommerbetænkningen kan læses på www.mulighedernesland.dk

Fakta

Konkurrencen er et led i realiseringen af projektet ”Graniteventyret og Hammerhavn”.

Projektet indgår som demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, der er et samarbejdsprojekt mellem af Realdania og Lolland og Thisted kommuner og Bornholms Regionskommune. Målet med samarbejdet er at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i Danmarks yderområder med sigte på at forbedre rekreation, bosætning og turisme. De nye strategier udvikles og afprøves gennem en række konkrete demonstrationsprojekter i de tre kommuner i perioden 2007-2012.

Læs mere på www.mulighedernesland.dk

Pressemeddelelsen er udsendt af Bornholms Regionskommune.