x

Hammerhavn og Sandvig åbner for aktivt udeliv ved kysten

Pressemeddelelse 27. juni 2012

Onsdag den 27. juni bliver to nye kystaktiviteter på Hammerhavn og i Sandvig indviet. Dermed kan både Bornholmere og øens mange turister opleve den unikke kyst og vandet på nye måder. Aktiviteterne er en del af Mulighedernes Land på Bornholm, et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Bornholms Regionskommune.

Aktivt udeliv og granit-historie på Hammerhavn

På Hammerhavn er der opført tre mindre træhuse, som giver nye og bedre muligheder for ophold, og aktiviteter og dermed mere liv på havnen Bygningerne rummer en kombineret kiosk og havnefunktion, et fælleshus for foreninger og grupper og en servicebygning. Træhusenes særlige spidse og skæve tage refererer til de nærliggende højdedrag - Hammerknuden og Hammershus.

Hammerhavn har en særlig historie som udskibningshavn for granit fra granitbrydningen på Hammerknuden. Havnen fungerede som sådan fra slutningen af 1800-tallet helt frem til 1971. Som led i projektet synliggøres historien gennem en række digitale formidlingsaktiviteter, orienteringspunkter i landskabet omkring havnen og udstilling i fælleshuset. Med genskabelsen af store dele af det oprindelige havneanlæg, der indvies i sensommeren 2012, er en central del af den bornholmske granitindustrihistorie på Nordbornholm igen gjort synlig.

Hvert år besøger op mod 100.000 turister Hammerhavn, og som del af projektet er der også anlagt nye adgangs- og parkeringsforhold.

Ny strandpromenade i Sandvig

I Sandvig ved Osanbugten er den gamle strandpromenade fra 60'erne forvandlet til at attraktivt uderum. Væk er de forvoksede rosenbuske og et beton-bølgebad, som før spærrede for udsigten. Den nye promenade giver nu bedre mulighed for at opleve havet og den smukke natur. Fra gåture, til løb, leg, sejlads og til at holde forskellige markeder og kulturarrangementer. Fra promenaden er der anlagt nye stier og ramper, som giver nem adgang til selve stranden og vandet. Der er også bygget nye omklædningsfaciliteter.

Citater

"Aktiviteterne på Hammerhavn og i Sandvig er rigtig gode eksempler på, at man ved at bygge på et områdes unikke potentiale kan skabe nye kultur- og naturoplevelser med stor værdi for både faste beboere og turister - og gennem dét skabe positiv udvikling," siger projektleder i Realdania, Karen Skou.

"Det er meget vigtigt, at vi bygger videre på og aktiverer de store natur- og kulturressourcer, vi har på Bornholm. Ved at forfine og opgradere Hammerhavns og Sandvigs særlige kvaliteter - og ændre på det, der ikke fungerer længere - kan vi nu tilbyde helt nye kultur- og naturoplevelser langs Nordbornholms storslåede kyst," udtaler Borgmester i Bornholms Regionskommune, Winni Grosbøll.

DYK NED I HISTORIEN

Hammerhavn ligger naturskønt mellem Hammershus og Hammerknuden. Fra slutningen af 1800-tallet og helt frem til 1971 var havnen omdrejningspunkt for udskibning af granit fra en at de større råstofindustrier i Danmark. Granitten blev blandt andet brugt til Kielerkanalen og den store udbygning af København i årene omkring år 1900. Trods sin attraktive placering har havnen været forsømt siden granitindustrien forlod området, og forfald og misligholdelse har gjort et løft af havnemiljøet stadig mere tiltrængt. Industrisporene efter den omfattende stenbrydning og udskibning er begrænsede og udfordringen har bl.a. været at få en tidligere oplagsplads nedenfor Hammerknuden, der har ligget som en stor ujævn flade af knust granit, til at harmonere med selve havneanlægget og et selvgroet skurmiljø, som udgør en del af livet på havnen.

Med nybyggeriet på det tidligere åbne areal nord for selve havnen er skabt helt nye muligheder for livet og ophold rundt på havnen. Når det udvidede projekt, der omfatter hele moleanlægget og inderhavnen indvies i efteråret 2012, vil Hammerhavn for alvor være klar til at tage imod og formidle Bornholms granithistorie til de mange lokale og besøgende, der hvert år kommer for at nyde udsigten over Østersøen, sejle ud med turbådene for at opleve grotter, fuglefjeld og ruinen af Hammershus fra søsiden eller gå en tur i den unikke natur, der omgiver havnen.

Sandvig ligger lige ud til Osanbugten og grænser op til det naturskønne område Hammerknuden, der er et yndet udflugtsmål for turister. Byen har tidligere levet af sten- og fiskeindustri og har mange smukke, bevaringsværdige bygninger.

Trods de mange kvaliteter er Sandvig en by, turisterne typisk kun passerer igennem på vej til andre destinationer, og om vinteren har stedet karakter af en forladt spøgelsesby.

Projektet Sandvig Strandpromenade har forbedret adgangen til kysten og skaber nye muligheder for handel og aktivitet i byen hele året rundt. Samtidig har projektet skabt fokus på at formidle Sandvigs særlige historie. I forbindelse med projektet er der gennemført områdeløft i Sandvig, som blandt andet har etableret et kultur- og medborgerhus i den fredede bygning Rådstuen. Huset ligger ved strandpromenadens sydligste punkt, og det er borgerforeningens plan at oprette et lokalhistorisk arkiv i bygningen, som skal formidle Sandvigs rolle i det bornholmske graniteventyr. Håbet er, at promenaden, de nye muligheder ved stranden og formidlingen af kulturhistorien vil bidrage til, at Sandvig bliver et besøgsmål frem for en gennemfartsby.

Besøg www.bornholm.info/graniteventyret og lær mere om den bornholmske granit og de der brød den.

FAKTA OM GRANITEVENTYRET OG HAMMERHAVN

Graniteventyret og Hammerhavn er gennemført i et samarbejde mellem Realdania, nuværende og kommende brugere af havnen, Bornholms Museum, Allinge Sandvig Turist- og Erhvervsforening, Friluftsrådets lokalafdeling og Bornholms Regionskommune. Idéen til at ændre placering af havnefunktioner fremkom i forbindelse med lokalplanlægning af havneområdet i 2009. I 2010 kom fokus på at det samtidigt kunne være med til at sætte mere fokus på graniteventyret og den industrielle epoke i et samarbejde mellem Bornholms Museum og Bornholms Regionskommune. Med Mulighedernes Land er der skabt nye og bedre rammer for livet i havnen som bl.a. kan bruges til at formidle havnens historiske betydning. Som led i projektet er i 2011 gennemført en indbudt arkitektkonkurrence. Vinderforslaget fra CUBO Arkitekter A/S er siden bearbejdet i dialog med havnens brugere og interessenter.

Budget og bidragydere

Projektbudgettet er 5,7 mio. kr. til nybyggeri og forbedring af adgangsforhold og til formidling af det bornholmske graniteventyr. Projektet er støttet af Realdania, LAG-Bornholm/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Kulturministeriets pulje til Kultur i hele landet og Bornholms Regionskommune.

Rådgiver

- CUBO Arkitekter A/S i samarbejde med ingeniører fra Steenbergs Tegnestue ApS

Entreprenører

- Råhus-entreprise; Nordbornholms Byggeforretning ApS

- Tømrer-entreprise; Nordbornholms Byggeforretning ApS

- VVS-entreprise; VVS-Center ApS

- El-entreprise; Axel Sørensens A/S

- Maler-entreprise; Maler- og Gulvfirmaet ApS

FAKTA OM SANDVIG STRANDPROMENADE

Sandvig Strandpromenade er udviklet i samarbejde mellem Bornholm Regionskommune, Realdania og lokale foreninger. Projektet var et af de prioriterede projekter under Områdefornyelsesprojektet i Sandvig By, som blev påbegyndt for 6 år siden. Der blev dannet en projektgruppe bestående af interesserede borgere og repræsentanter for erhvervslivet samt regionskommunen. Projektgruppen samarbejdede med Kragh & Berglund arkitekter om udformning af Strandpromenaden og arbejdede desuden med at søge diverse fonde om tilskud til projektet. Med Mulighedernes Land projektet blev det muligt at gennemføre ombygning af Strandpromenaden og reetablering af klitlandskabet.

Budget og bidragydere

Projektets anlægsomkostninger er 4,6 mio. kr. til anlægsarbejde på Strandpromenaden og Klitlandskabet. Strandpromenaden er ca. 3.300 m2 og Klitlandskabet er ca. 4.200 m2.

Projektet er gennemført som del Mulighedernes Land, et partnerskab mellem Bornholms Regionskommune og Realdania og er desuden støttet med Områdefornyelsesmidler (stat og kommune). Bølgebadets nedrivning er støttet med midler fra Indsatspuljen og Bornholms Regionskommune.

Rådgiver

- Landskabsarkitekter Kragh & Berglund

Entreprenører

- PL Entreprise A/S

- Bjørns Planter

Pressemeddelelsen er udsendt af Bornholms Regionskommune.