x

Hasles havnebad skal bindes bedre sammen med havnetorvet

Pressemeddelelse 12. april 2011

Projektet ”Havnebad i Hasle by” udvides til også at omfatte havnens kajer fra det fremtidige Havnetorv mod syd til området mod nord, hvor det kommende havnebad skal ligge. Realdania vil med et tilskud på 2 mio. kr. støtte omdannelse og forskønnelse af området. Udvidelsen blev mulig, da Transportministeriet med ”Havnepakke 2” gav en særbevilling til udvikling af Hasle Havn. Projektet skal give et større løft til havnearealerne, så der tiltrækkes private investeringer.

Projektudvidelsen omfatter blandt andet:

· Bearbejdning af overgangen mellem kaj og vand ved at sænke kajkanter og/eller anlægge trapper og siddekanter.

· Etablering af aktivitetsområder med for eksempel scene, dansegulv og installationer til leg og bevægelse.

· Etablering af markedspladsområde og faciliteter til fiskeri og andre havneaktiviteter.

Projektet er del af en større helhedsplan for havnen. Målet er at udvikle hele havnen til et aktivt byområde, der er bedre forbundet med Hasles gamle centrum og byens største turistattraktion, Hasle Røgeri.

Projektet skal være med til at forvandle en nedslidt industrihavn til et aktivt byrum med plads til friluftsliv og socialt samvær til gavn for hele Hasle by. Den endelig plan og udformning afgøres i samarbejde med de lokale brugergrupper. Projektet forventes realiseret i løbet af efteråret 2011 og foråret 2012.

Hasle Havn rummer i dag en række erhvervsarealer uden meget byggeri, som der ikke er planer om at bruge til havnerelaterede formål. Derfor kan havnen bruges til andre formål, der kan bidrage til at gøre den til et levende og aktivt område for beboere og turister.

Bornholms Regionskommune har iværksat planlægning for fremtidig anvendelse af Hasle havns områder og bassiner. Planlægningsprocessen er et samarbejde mellem kommunen og lokale brugergrupper og interessenter. Muligheden for at udvikle Hasle Havn er blandt andet inspireret af forslag fra en arkitektkonkurrence om udvikling af fire bornholmske havne i 2008. Konkurrencen var støttet af Realdania.

Mulighedernes Land

Projektet er et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, et femårigt partnerskabsprojekt mellem Realdania, Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholms Regionskommune. Gennem en række demonstrationsprojekter afprøver man nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmark. Formålet er at udvikle nye strategier til at vende udviklingen og styrke livskvaliteten. Projektet er også en del af et områdefornyelsesprojekt i Hasle by, som begyndte i 2009 og afsluttes i 2013.

Pressemeddelelsen er udsendt af Bornholms Regionskommune.