x

Herregårde baner vejen for ny identitet for Lolland

Pressemeddelelse

11. juni 2012

Onsdag d. 20. juni kl. 16.00 indvier kulturministeren udstillingen ”Herregård & Landskab Lolland” i den nyrenoverede stutteristald på Reventlow-Museet Pederstrup. Udstillingen er en del af partnerskabsprojektet Mulighedernes Land - ”Herregårdslandet Lolland” mellem Lolland Kommune og Realdania, der søger at aktivere en overset lollandsk ressource – de 45 herregårde, der ligger tæt i landskabet. Projektet skal styrke og synliggøre herregårdenes potentiale og være en driver for ny og positiv udvikling af området. 

test

 Herregårdslandet Lolland viser en side af Lolland, som kun få kender: Lolland som et unikt område med særligt mange herregårde og en rig kulturarv. Ambitionen er med udgangspunkt i herregårdene og landskaberne omkring dem at skabe nye udviklingsmuligheder for turismen og tilknyttede erhverv med udgangspunkt i stedernes fortællinger og ressourcer.

”Herregårdslandet Lolland” ligger i naturlig forlængelse af Realdanias engagement i de danske herregårde. Med en række projekter har Realdania været inde i bygningerne, ude i parkerne og kommer nu helt ud i landskaberne.

Herregårdsdestinationer

Knuthenlund, Knuthenborg, Søllestedgård, Frederiksdal og Pederstrup under Museum Lolland-Falster er de fem herregårde, der har været med til at lægge grundstenen til en herregårdsdestination.

De udmærker sig alle ved, at de allerede har skabt en ny rolle for sig selv som dynamo i udviklingen af lokalsamfundene. Som supplement til deres store landbrugsbedrifter tænker de fem herregårde i nye muligheder for at benytte de storslåede rammer til nye og spændende aktiviteter. Det er aktiviteter, der åbner herregårdene for besøgende og samtidig for en ny indtjeningsmulighed for det enkelte sted. Og som skaber helt lokale og stedbundne oplevelser og produkter.

De fysiske elementer i herregårdsdestinationerne er foreløbig to permanente udstillinger på Pederstrup og Knuthenlund, landskabelig genopretning af udvalgte herregårdslandskaber, formidlingsstandere ved Knuthenborg, Frederiksdal og Søllestedgård samt et formidlingskoncept, der knytter udstillinger, gårde og landskaber sammen til en integreret oplevelse.

De faste udstillinger, der er etableret med historisk faglig konsulentbistand fra Museum Lolland-Falster og layout af arkitekt Mikael Thorsted og grafiker Lars Møller Nielsen, peger både bagud og fremad i tid.

På Reventlow-Museet Pederstrup under Museum Lolland-Falster er udstillingens fokus på det historiske herregårdslandskab og det sene 1700-tals landboreformers betydning for udviklingen af dette.

På Knuthenlund er der fokus på det moderne herregårdslandskab i det 20. århundrede og den nytænkning som godsernes drift og livsgrundlag har gennemlevet.

Bidrag fra Bevicafonden

Bevicafondens bidrag til herregårdsprojektet betyder, at de oplevelsesmuligheder, som projektet skaber, bliver tilgængelige for alle – også de, der ellers kan have svært ved at komme ud i landskaber og natur.

Citater:

Projektleder i Realdania, Karen Skou siger: ”Lolland er et rigtig godt eksempel på et yderområde, hvor det unikke herregårdslandskab bidrager med en særegen stedbunden værdi til området. Ingen andre steder i Danmark ligger herregårdene så tæt og ingen andre steder er de landskabelige spor efter dem større end på Lolland. Det giver herregårdene et helt særligt potentiale som afsender af en anden lollandshistorie end den, vi normalt møder i medierne. Et potentiale for at påvirke udviklingen i positiv retning.”

Borgmester i Lolland Kommune, Stig Vestergaard siger: ”Herregårdene på Lolland har altid spillet en væsentlig rolle for udviklingen af vores samfund og de er stadig vigtige vækstmotorer indenfor fødevarer, turisme og kultur. Det mærker vi, når vi kommer på danmarks- og verdenskortet med prisbelønnede oste, kirsebærvin, økologisk sukker, vilde dyr og meget mere. Når herregårdene ser ud af og på trods af svære odds løbende udvikles som levende virksomheder er det godt for os alle sammen.”

Museumsdirektør, Museum Lolland-Falster, Ulla Schaltz siger: ”God landbrugsjord og central beliggenhed mellem Danmark og Nordtyskland har historisk gjort det attraktivt for adelen at drive landbrug på Lolland. Derfor har en herskabelig levevis, et godt øje for nye driftsformer og ikke mindst et ansvar for nærmiljøet og det omkringliggende landskab til alle tider kendetegnet de lollandske herregårde. Når herregårdene endnu i dag udgør et centralt indslag i det lollandske landskab, så skyldes det ikke mindst, at de nuværende ejere forstår at videreføre den historiske arv på en moderne og dynamisk måde.”