x

International inspiration til danske landdistrikter

Pressemeddelelse 7. januar 2010

Tomme huse, skolelukninger og fraflytning er de klassiske overskrifter på historier fra landdistrikter og yderområder. Men der er også andre, mere positive historier, og de skabes hver dag af virkelystne borgere, initiativrige virksomheder og ambitiøse planlæggere. 25 af historierne kan man nu læse om i bogen ”Trods dårlige odds - international inspiration til danske yderområder”.

Igennem 25 historier fra ti europæiske lande videregiver en ny bog fra Mulighedernes Land erfaringer fra internationale projekter og indsatser, hvor det trods dårlige odds er lykkedes at skabe positiv udvikling. Eksemplerne viser, hvordan udvikling kan skabes på baggrund af de kvaliteter, som er på stedet, og hvordan kvaliteterne kan udvikles i samarbejde mellem borgere, erhvervsliv og myndigheder. Historierne spænder fra store milliardprojekter til små landsbyprojekter, drevet af enkelte ildsjæles engagement.

Projektleder i Realdania, Karen Skou, håber at bogen vil inspirere borgere, politikere, planlæggere og virksomheder til at se nye muligheder i Danmarks landdistrikter: ”De mange succesfulde eksempler på udvikling ”Trods dårlige odds” vil forhåbentlig give stof til eftertanke. Vores håb er, at historierne kan rejse en debat, hvor yderområderne ikke ses som fattige udgaver af storbyerne, men som bæredygtige alternativer på baggrund af egen kvaliteter og udviklingspotentialer.”

”Trods dårlige odds” er udgivet som en del af partnerskabsprojektet Mulighedernes Land, iværksat af Realdania i samarbejde med Lolland og Thisted Kommuner og Bornholms Regionskommune. Formålet er at afprøve nye strategier til landdistriktsudvikling via konkrete og nytænkende projekter.

Bogen kan downloades på www.mulighedernesland.dk. Trykte eksemplarer kan bestilles på www.bygningskulturbutikken.dk og www.dacbookshop.dk. Bogen er gratis, men ved bestilling af trykte eksemplarer betales for porto og ekspedition. I boghandlen på Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K er det muligt selv at hente en gratis kopi så længe lager haves.