x

Yderområderne trækker i arbejdstøjet

Pressemeddelelse 30. juni 2008

Innovativt surfermiljø, åbne herregårde og anderledes oplevelser i smuk natur. Det er overskrifterne på nogle af de demonstrationsprojekter, der skal vise nye veje til udvikling i de yderste af Danmarks landdistrikter.

Danmarkskortet skævvrides i disse år. Mens hovedstaden og de større bycentre vokser, er billedet et andet i yderområderne. Mange steder står huse tomme og forfalder, butikker og institutioner lukker.

Men yderområderne har ikke tænkt sig at give op. I samarbejde med Realdania trækker landkommunerne Thisted, Lolland og Bornholm nu for alvor i arbejdstøjet for at vise, at der findes alternative veje til positiv udvikling i landdistrikterne.

Under overskriften Mulighedernes Land begyndte kommunerne Thisted, Lolland og Bornholm i 2007 et partnerskabsprojekt med Realdania. I det forløbne år har kommunerne i dialog med borgerne undersøgt og analyseret deres forskellige lokale styrker og potentialer. På den baggrund har byrådene i de tre kommuner nu vedtaget en række demonstrationsprojekter, der skal realiseres i løbet af de næste 4 år.

Projektleder i Realdania, Karen Skou, ser frem til realiseringen af demonstrationsprojekterne: "Vi håber, at demonstrationsprojekterne med deres forskellige fokus vil vise, hvordan der gennem det byggede miljø kan skabes positiv udvikling i Danmarks landdistrikter og landsbyer. Hvis yderområderne skal overleve som samfund, er der brug for nye metoder og nye strategier, som involverer det fysiske miljø. Mange af landsbyerne og landdistrikterne i de tyndt befolkede områder besidder store kvaliteter, som ikke findes andre steder, nu handler det om at udvikle de stedbundne ressourcer, så Danmark ikke skævvrides, men udvikles i parallelle om end forskelligartede spor," siger Karen Skou.

Yderligere oplysninger
Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Sekretariat Mulighedernes Land, Signe Sloth Hansen, Hausenberg
ssh@hausenberg.dk, tlf. 35 34 64 54