x

Indbudt konkurrence om en helhedsplan og et nyt ”multihus” til Hammerhavn

Pressemeddelelse 22. marts 2011

Bornholms Regionskommune har udskrevet en indbudt arkitektkonkurrence om en helhedsplan og et nyt samlingssted til Hammerhavn. Konkurrencen er udskrevet i samarbejde med Realdania.

Bornholms Regionskommune har valgt at invitere de følgende tre tegnestuer til at deltage i konkurrencen:

  •  Blå Streg, Bornholm

  • Cubo arkitekter, Århus
  • Dorte Mandrup Arkitekter, København

  MMed konkurrencen ønsker Bornholms Regionskommune forslag til hvordan:

  • det samlede havnemiljø kan videreudvikles til glæde for brugere og besøgende, så oplevelsen af et ophold i havnen i højere grad modsvarer stedets helt særlige kvaliteter, og hvordan

  • et nyt ”multihus” kan udformes, så de fysiske rammer og zonen omkring nybyggeriet gøres til et attraktivt sted at mødes og opholde sig for både brugere og besøgende.

Hammerhavn ligger på den nordvestligste del af Bornholm mellem to af øens mest besøgte attraktioner, Hammerknuden og Hammershus. Store dele af det omkringliggende område er fredet og beskyttet. Brugergruppen er bred og omfatter bl.a. også løbere og dykker der benytter havnen som udgangspunkt for deres aktiviteter. Rundt regnet 100.000 besøgende lægger årligt vejen forbi havnen. Mange af dem kommer for at sejle til grotterne under Hammershus eller blot nyde udsynet til Hammershus, klippekysten og havet. Det sker selv om havneområdet og faciliteterne må betegnes som utidssvarende og langt fra lever op til de forventninger der kan være til en så attraktiv lokalitet. Målet med forbedringerne af havnemiljøet er derfor, at flere får lyst til at blive lidt længere tid i havnen og frem for alt at de der besøger havnen tager en bedre oplevelse med sig hjem, når der kommer flere muligheder for ophold og aktivitet i og omkring havnen.

Oprindeligt var Hammerhavn bygget til udskibning af granit. Industribygningerne i området er dog for længst fjernet. Tilbage er selve havneanlægget og det flade plateau nord for havnen nedenfor Hammerknuden, hvor granitmaterialet blev lagret inden udskibning. I landskabet omkring ses fundamentrester og andre spor. Kun de færreste besøgende når dog at gå på opdagelse i den natur der var grundlaget for den omfattende granitbrydning og de færreste ser det særegne kulturlandskab der er skabt i området. Som en integreret del af de nye fysiske rammer vil vi derfor formidle fortællinger om Hammerværkets betydning for det bornholmske samfund.  

Det nye samlingssted på havnen skal bl.a. rumme nye servicefaciliteter for både brugere og besøgende og vil også kunne anvendes til de større events og aktiviteter der pågår årligt på øen. Den eksisterende kiosk kombineret med service for sejlerne bliver også en del af det nye ”multihus”. Derudover kommer et større samlingsrum fælles for flere brugergrupper og interessenter. Når nybyggeriet står klar, vil det erstatte nogle af de udtjente bygninger på havnen. 

Samtidig med konkurrencen om de landfaste havnearealer foretages en opretning af selve havneanlægget. Transportministeriet har bevilget midler, så den nordre moles oprindelige kajkant i granit kan frilægges og rekonstrueres. Også andre forbedringer af havneanlægget er på tegnebrættet. Bl.a. en undervandsforkastning ud for den nordlige mole der vil gøre det muligt at færdes og opholde sig på molen en større del af året. Med andre ord kan Bornholms Regionskommune tilbyde realisering af et vinderprojekt i et natur- og kulturmiljø i særklasse.

Karen Skou, projektleder, Realdania siger: ”Projektet ved Hammerhavn er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan udnytte de potentialer, som allerede eksisterer i et lokalområde til at skabe positiv udvikling. Det bliver spændende at se tegnestuernes forslag til, hvordan en del af vores kulturarv kan kombineres med nye, rekreative muligheder for bevægelse og samvær.”

Steen Colberg Jensen, Viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget i Bornholms Regionskommune udtaler: ”Når vi vælger at investere i projekter som dette, er det fordi det bidrager til at skabe udvikling og vækst på Bornholm. At vi investerer i bedre oplevelser på øen er med til at øge omsætningen og øens tiltrækningskraft, og det gavner udviklingen af hele det bornholmske samfund”.   

Fakta

Konkurrencen er et led i realiseringen af projektet ”Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn”. Projektet er et delprojekt under Mulighedernes Land – et samarbejdsprojekt der gennemføres af Realdania, Thisted kommune, Lollands Kommune og Bornholms Regionskommune. Det overordnede mål med projekterne er at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i Danmarks yderområder med sigte på at forbedre rekreation, bosætning og turisme. De nye strategier udvikles og afprøves gennem en række konkrete demonstrationsprojekter i de tre kommuner i perioden 2007-2012. Læs mere på www.mulighedernesland.dk