x

Nu renoveres den røde skole i Birket

Pressemeddelelse 19. maj 2011

I denne uge påbegyndes renoveringen af Birkets gamle kommuneskole. Arbejdet omfatter en indvendig renovering og forventes at være afsluttet til efteråret, hvor skolen indvies til sin fremtidige rolle som Birket Kulturhus.

Renoveringen er en vigtig milepæl i projekt Bedre boliger – færre boliger, byfornyelse i Birket under Mulighedernes Land, hvor Realdania og Lolland Kommune er gået sammen om at skabe demonstrationsprojekter, der skal skabe nyt liv i yderområder i Danmark.

Den røde skole er den nyeste af Birkets to gamle skoler. Den blev opført i 1954 som en udbygning til den daværende gule skole, der stammer fra omkring 1900. Projektet blev igangsat i 2008 og er siden udviklet med inddragelse af lokale beboergrupper samt byfornyelsesselskabet SBS. Undervejs i projektet blev det klart, at kun den ene af de to skoler kunne bevares, og valget faldt på den røde skole, der modsat den gule skole blandt andet rummer en idrætshal.

Med kulturhuset imødekommes et stort ønske fra beboerne i Birket og omegn, hvor de tidligere skolebygninger udgør livsnerven i et meget aktivt lokalsamfund. Formanden for Birket & Omegns Borgerforening, Libuse Müller, siger: "Birket, Torrig, Kragenæs og Linnet får et nyt kulturhus med rigtig mange aktiviteter. Og med vores spændende natur og muligheder for friluftsliv tiltrækker vi mange borgere fra andre dele af kommunen samt turister. Vi har for eksempel grusgravene med et helt specielt plante- og dyreliv og Ravnsby Bakker, hvor skolen hvert år danner ramme for en del større arrangementer som for eksempel motions- og cykelløb."

I forbindelse med projektet blev skolen 1. januar 2011 overdraget til Lolland Kommunes Kultur og Fritid, der også fremover skal administrere bookning og tildeling af lokaler i det nye kulturhus. Og udover de større motionsarrangementer skal det nye kulturhus lægge lokaler til bl.a. den lokale boldklub, bordtennisklubben, karateklubben, hestelauget samt en række aktiviteter fra zumba til it-stue. Derudover får det lokalhistoriske arkiv sine egne lokaler, og det vil være muligt at booke lokaler til møder og foredrag. 

Mulighedernes Land

Projektet indgår som et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, et seksårigt partnerskabsprojekt hvor Realdania, Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholms Regionskommune samarbejder om at finde og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmark. Formålet er at udvikle nye strategier til at vende udviklingen og styrke livskvaliteten. Projektet er ligeledes en del af et områdefornyelsesprojekt i Birket og omegn, som blev igangsat i 2008 og afsluttes i 2013.

Pressemeddelelsen er udsendt af Lolland Kommune.