x

Helhedsindsats skaber positiv udvikling i Frøstrup

Pressemeddelelse 18. januar 2013

Lørdag den 19. januar slår Foreningen Hannik dørene op til et nyrenoveret samlingspunkt i Frøstrup. Byens gamle, bevaringsværdige kro er blevet sat i stand, og er nu klar til brug. Samtidig er Frøstrups bymidte revitaliseret, huse er revet ned, og byens idrætsklubhus er renoveret.

Projektet er en del af Mulighedernes Land – et partnerskabsprojekt mellem Realdania Thisted og Lolland Kommune samt Bornholms Regionskommune, som siden 2007 har arbejdet med at finde og afprøve nye veje til positiv udvikling i Danmarks yderområder.

I Frøstrup skal projektet vise, hvordan en helhedsorienteret indsats kan skabe positiv udvikling. Konkret har man etableret et kulturhus. Huset er åbent for alle borgere; gamle og unge, foreningslivet og dem, som bare gerne vil forbi og have en kop kaffe. Visionen i Frøstrup er, at landsbyens nye hus skal komme hele egnen til gavn.

Thisted Kommune har også gennemført en områdefornyelse i Frøstrup. Der er skabt rum til en city-promenade, opkøbt faldefærdige huse, som er blevet revet ned. En stor, gammel DLG-bygning er erhvervet og delvist revet ned. Samtidig har kommunen bevilget et større beløb til at renovere idrætsforeningers klubhus. Aktiviteten i byen har allerede gjort, at der i 2011-2012 er solgt 8-9 af de huse, der længe har været til salg.

Karen Skou fra Realdania har fulgt projektet gennem hele forløbet. Hun ser frem til at følge Frøstrup i de kommende år: ”Det bliver spændende at se, hvordan den helhedsorienterede indsats i Frøstrup kan få byen til at blomstre op. Projektet er et fint eksempel på, hvordan mange frivillige kræfter i samarbejde med kommunen kan skabe positiv udvikling.”

Det nye samlingspunkt er drevet af frivillige, og en stor del af arbejdet med projekterne er udført af frivillige. Sekretær og kasserer i foreningen Hannik, Morten Thomsen, vurderer, at der er sparet mindst en halv million kroner, bare i forbindelse med renovering af kroen, ved brug af frivillige kræfter: ”Der er 30-40 personer der har været aktive i forløbet. Det er rigtigt flot. Vi har fundet frem til mange kompetencer, som vi har gjort brug af, lige fra lokale håndværker, der har været frivillige, men også en jurist og revisor, som har været afgørende for, at vi har kunnet klare det hele.”

FAKTA

Program for indvielsen:

Indvielsen finder sted lørdag den 19. januar fra 13-15, Frøstrup Borgerkro

Der vil være taler ved Lene Kjelgaard, borgmester, Thisted Kommune og Karen Skou, projektleder, Realdania. 

Morten Thomsen, sekretær for Foreningen Hannik løfter sløret for fase to i Frøstrups udvikling.

”Blegebrønde proptrækkerkor” sørger for musikalsk underholdning, og efter receptionen holder Frøstrup Borgerkro åbent.

Mulighedernes Land:

Erfaringsopsamling

I Realdanias erfaringsopsamling fra Mulighedernes Land er alle 16 projekter i de tre deltagende kommuner nævnt.  Erfaringerne er samlet under tre tematiske overskrifter, der hver beskriver et strategisk greb: Forbind – handler om at forbinde og skabe synergi mellem de kvaliteter, som allerede findes i yderområderne. Gentænk – handler om at gentænke bygninger og anlæg, der ligger tomme, men som rummer et stor udviklingspotentiale. Styrk – handler om at styrke de eksisterende kvaliteter ved at støtte op om eksempelvis traditionelle mødesteder, som har et potentiale for igen at blive levedygtige og betydningsfulde for livet og identiteten i en landsby.

Se hele erfaringsopsamlingen her: www.mulighedernesland.dk

Frøstrups nye samlingspunkt er et af demonstrationsprojekterne under landdistriktsudviklingsprojektet Mulighedernes land, der er et partnerskabsprojekt mellem Thisted Kommune og Realdania. Det overordnede formål med demonstrationsprojektet er at finde og afprøve nye strategier til positiv udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmarks yderområder. Der er udarbejdet en områdefornyelsesplan for Frøstrup sammen med lokalområdets aktører. Der er arbejdet med byens centrum, der trængte til et løft og der er fokuseret på at løse problemer med tomme og forfaldne huse. Samtidig er den bevaringsværdige kro midt i byen renoveret til et nyt samlingspunkt for byen. Projektet er støttet af: Realdania, By-, Bolig og Landdistriktsministeriet, LAG Thy-Mors og Thisted Kommune.

Pressemeddelelsen er udsendt af Thisted Kommune.