x

Landdistriktsudvikling med fokus på sociale og fysiske ressourcer

Pressemeddelelse 17. december 2008

I en ny publikation fra Mulighedernes Land stilles der skarpt på, hvad der skal til for at udvikle landdistriktsprojekter, som gør en forskel. Konklusionen er, at udviklingen skal være baseret på det enkelte steds sociale og fysiske ressourcer. Det tager tid og kræver et bredt samarbejde.

Landsbyer og landdistrikter i Danmarks yderområder forandres i disse år. Der bliver færre landmænd og fiskere, men flere surfere og iværksættere. Skoler lukker, mens gårdbutikker åbner, og mikrobryggerier skyder op. Nogle huse bliver efterladt og forfalder, mens andre bliver anvendt på helt nye måder. De yderste områder i Danmark skal finde en ny rolle og identitet. Hvilke udviklingsmuligheder ligger der i disse forandringer?

Under overskriften Mulighedernes Land begyndte kommunerne Thisted, Lolland og Bornholm i 2007 et partnerskabsprojekt med Realdania. Partnerne har sat sig for sammen at udvikle nye strategier for udviklingen af Danmarks yderområder med udgangspunkt i de ændrede økonomiske og befolkningsmæssige vilkår.

Arbejdet har stået på i næsten to år, og er blandt andet resulteret i, at der nu arbejdes med realiseringen af en række demonstrationsprojekter, som skal vise, hvordan de stedbundne potentialer og ressourcer kan udvikles. Publikationen "På vej i Mulighedernes Land" videregiver projektdeltagernes erfaringer med projektudviklingen. Arbejdet er inspireret af det såkaldte nye landdistriktsparadigme, hvor der sættes fokus på at udvikle projekter, som tager udgangspunkt i de særlige potentialer, der ligger i det enkelte sted. Det kan være landskabet og kulturarven, men også de mennesker og virksomheder, som findes det enkelte sted.

Ønsket om at udvikle skræddersyede projekter til hvert enkelt sted, gør det afgørende at have fokus på, hvordan man kan udvikle de enkelte projekter, så de passer til stedet og er baseret på et stort lokalt ejerskab.

Projektleder i Realdania, Karen Skou, håber at publikationen "På vej i Mulighedernes Land" kan inspirere andre, som vil arbejde på lignende måder: "Vi kan se, at projekterne bliver styrket af et bredt samarbejde mellem mange aktører. Det giver flere ressourcer og et afgørende ejerskab til projekterne. Samtidig giver det også en række udfordringer; særligt fordi projekterne bliver mere komplekse. Ambitionen med publikationen er, at videregive vores erfaringer, så det samlede projekt kan bidrage til en ny tænkning og nye strategier for udviklingen af Danmarks yderste områder."

I publikationen "På vej i Mulighedernes Land" præsenteres tillige partnerskabets demonstrationsprojekter. Publikationen kan downloades på www.mulighedernesland.dk eller bestilles på ml@hausenberg.dk. Den er gratis. 

Yderligere oplysninger
Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Sekretariat Mulighedernes Land, Katinka Hauxner, Hausenberg, tlf. 35 34 64 54