x

Arkitektgruppen COOP Himmelb(l)au, Østrig, vandt konkurrencen om Musikkens Hus i Nordjylland

Pressemeddelelse 24. februar 2003

Det var kendsgerningen, da formanden for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, rektor Sven Caspersen, mandag i Studenterhuset i Aalborg, afslørede navnet på den vindende arkitektgruppe samt fremviste visualiseringer af det kommende Musikkens Hus, der om alt går vel står færdigt i slutningen af 2006.

Den forventningsfulde skare af pressefolk, politikere, arkitekter og fagfolk samt sponsorer så ud til at få deres forventninger indfriet, da det spektakulære projekt fra den østrigske arkitektgruppe blev præsenteret ledsaget af rosende bedømmelser fra konkurrencens dommerkollegium. Coop Himmelb(l)au har hovedsæde i Wien med afdelinger i Los Angeles og Guadalajara og har tidligere stået for markante byggerier i bl.a. Paris, Dresden, Hamburg og på hjemmebanen i Wien.

I finalerunden deltog tre arkitekt- og ingeniørteam ud af de i alt 11 deltagende teams:

a. Zaha Hadid Architects (England) + Ove Arup & Partners Ltd. (England)

b. Coop Himmelb(l)au (Østrig) + Bollinger + Grohmann (Østrig)

c. Henning Larsens Tegnestue A/S (Danmark) + Moe & Brødsgaard A/S (Danmark).

Alle projektforslagene kan fra den 4. marts kl. 13 og måneden ud ses i Rendsburggade 6, Aalborg (ved havnefronten ud for Medborgerhuset).

Resume:

Musikkens Hus i Nordjylland skal ligge på havnefronten i Aalborg. Det skal rumme en musikhusdel med koncertsale og foyer samt en forsknings- og uddannelsesdel til Nordjysk Musikkonservatorium og Aalborg Universitets uddannelser i musik, musikterapi samt arkitektur & design. Også Aalborg Symfoniorkester får domicil i bygningen.

Byggeriets økonomiske ramme er 460 mio. kr., hvoraf 155 mio. kr. er afsat til musikhusdelen, ca. 250 mio. kr. til undervisnings- og forskningsdelen, mens 55 mio. kr. skal højne byggeriets arkitektoniske  kvalitet via en donering fra Fonden Realdania. Musikhusdelen finansieres med 60 mio. kr. fra Aalborg Kommune, 60 mio. kr. fra Nordjyllands Amt (Mål 2-midler) samt 50 mio. kr. i private midler indsamlet af  ’Komiteen til Rejsning af Musikkens Hus i Nordjylland’. Komiteen har indsamlet ca. 40 mio. kr. og mangler altså godt 10 mio. kr., som man håber kommer ind, når publikum nu kan se projektet. Uddannelsesdelen bygges og finansieres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger.

Coop Himmelb(l)aus vinderforslag til Musikkens Hus i Nordjylland

(Uddrag fra dommerkomiteens betænkning, s. 16-18)

For at styrke oplevelsen af havnearealet ud til Limfjorden løftes alle bygningsdelene på elegant vis en etage fri af grundplanet.

Bygningen er klart opdelt i tre afsnit. Musikhusdelen placeres vinkelret på kajretningen, mens undervisningsdelen for henholdsvis Musik og Musikterapi samt Arkitektur og Design placeres i to længebygninger parallelt med kajkanten.

De tre afsnit er bundet sammen af en vinkelformet foyer, der er overdækket af et organisk formet glastag der svæver fra fire til seks etager over terræn.

Ud over fjorden er taget udkraget og har en maksimal højde på lige ved 40 m over terræn. I dette område foreslås etableret udsigtsbalkoner.

Koncertsalen er hævet over foyeren med backstage vendt mod fjorden. Adgang til salen sker via store svungne trappeanlæg samt elevatorer til balkonerne, som omkranser salen. Akustisk er salen omtrent som Musikverein Saal i Wien.

Hovedindgangen placeres mod sydvest vendt mod Nyhavnsgade og adgangslinjen fra gågaden. Mod øst placeres endnu en indgang ud mod parkeringspladserne ved Stuhrsvej. Havnepromenaden forløber under det udkragede glastag.

Glasoverdækningen opbygges som et rumstålgitter med en bygningshøjde mellem en og tre meter. Der er glas ovenpå og på undersiden af rumgitteret.

Projektet foreslår en forbindelseslinje fra gågaden over Rendsburggade til den vestlige ankomstplads for musikhuset. Denne linje føres videre gennem musikhusets foyer til den østlige parkeringsplads placeret ved Stuhrsvej.

Dommerkomiteen

Rektor Sven Caspersen, Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, formand

Rektor Jens-Ole Blak, Fonden Musikkens Hus i Nordjylland

Direktør Lars Ole Hansen, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Prorektor Jørgen Østergaard, Aalborg Universitet

Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune

Birgitte Josefsen, Nordjyllands Amt ( i st. for amtsborgmester Orla Hav)

Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania

Arkitekt MAA Svend Axelsson, udpeget af DAL/AA

Arkitekt MNAL Stein Halvorsen, udpeget af DAL/AA

Civilingeniør Henning Puggaard, udpeget af F.R.I.

Flere oplysninger:

Hos formand for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, rektor Sven Caspersen, tlf. 96 35 95 01, alternativt informationsleder Allan Clausen, tlf. 96 35 94 91/mobil 21 44 54 85.Coop Himmel(b)lau: tlf.: 0043(1)5325535 el. office@coop-himmelblau.at

www.musikkenshus.dk