x

Indvielse af Musikkens Hus – Nordjyllands nye musikalske samlingssted

Pressemeddelelse 28. marts 2014

Efter fire års byggearbejde står Musikkens Hus i Nordjylland nu klar til indvielse, en stjernespækket åbningskoncert med Aalborg Symfoniorkester og et 13 dage langt fyrværkeri af koncerter. Huset er ikke alene Aalborgs og Nordjyllands nye arkitektoniske fyrtårn, men i høj grad også et nationalt og internationalt musikalsk samlingssted, der bringer besøgende, studerende og udøvende musikere sammen om musikken.

Vejen til Musikkens Hus i Nordjylland har været lang, det er mere end 28 år siden, den første ide til et musikhus i Aalborg opstod. Nordjyden er dog ikke bare stærk og sej, men også udholdende, så nu står huset endelig klar til at tage i mod aalborgensere, nordjyder og alle andre danske og udenlandske musik- og kulturinteresserede.

Indvielse 29. marts
Lørdag 29. marts er dagen for husets officielle indvielse, og herefter går det løs med en storslået åbningskoncert samme aften under overværelse af H.M. Dronningen. Så følger et 13 dage langt festfyrværkeri af koncerter lige fra store symfoniske værker opført af Aalborg Symfoniorkester og Londons berømte Royal Philharmonic Orchestra over koncerter med børn og lokale nordjyske kor til rytmiske koncerter med Jamie Cullum, Caroline Henderson og Tim Christensen.

Arkitektonisk vartegn med musikken i centrum
Visionen for Musikkens Hus i Nordjylland har været at skabe et koncerthus med en akustik på internationalt niveau, der kan være omdrejningspunkt for det musiske og kulturelle miljø i Aalborg. Det er et hus, der er bygget op omkring selve ideen om at skabe synergi og videndeling på tværs af husets mange brugere og gæster – et omdrejningspunkt i høj arkitektonisk kvalitet, som samtidig er et vartegn for Nordjylland.

Husets faste beboere er Aalborg Symfoniorkester, Det Jyske Musikkonservatoriums Aalborgafdeling, Aalborg Universitets musikuddannelser, Center for Dansk Jazzhistorie og Musikkens Spisehus samt Musikkens Hus egen administration. Sammen med de mange gæster skal de være med til at skabe et musisk miljø ved havnen i Aalborg, hvor udviklingen af Østre Havn allerede understøtter et aktivt byliv. 

Bag Musikkens Hus i Nordjylland står Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, der har stået for selve byggeriet. Projektets største bidragydere er Aalborg Kommune og Realdania, og derudover har flere kommuner, regionen, EU samt en række øvrige danske fonde, det nordjyske erhvervsliv, privatpersoner samt Komitéen til Rejsningen af Musikkens Hus i Nordjylland bidraget økonomisk til projektet.

”Musikkens Hus er en meget vigtig nyskabelse for Aalborg Kommune og tidspunktet for husets indvielse er helt perfekt. Aalborg gennemgår i disse år en meget stæk og positiv udvikling og Musikkens Hus har netop den pondus, der skal til for at være med til at mangfoldiggøre det aalborgensiske kulturudbud, så vi nu får et mere alsidigt, nuanceret og bredspektret kulturtilbud, end vi tidligere har haft”, udtaler borgmester Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter: ”Jeg er stolt over at være borgmester i en by, som har Musikkens Hus og Nordkraft som nærmeste naboer – de to bygninger supplerer og komplimenterer hinanden på bedste vis. De udtrykker alt det, Aalborg står for: Ynde, robusthed, det elegante, det rustikke, det etablerede og det mere anarkistiske. Jeg er sikker på, at Musikkens Hus vil komme til at gøre en forskel – og jeg er ikke i tvivl om, at huset fremover vil byde på mange meget store oplevelser.”

”Jeg er ikke i tvivl om, at Musikkens Hus bliver et hus for hele Nordjylland. Den enestående opbakning og forankring i lokalbefolkningen viser, at hele regionen står bag dette hus”, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, og fortsætter: "Musikkens kommer til at bygge broer på mange niveauer, ikke bare musikalsk, men også fysisk i kraft af den multifunktionelle og inddragende arkitektur. Det er virkelig lykkedes Coop Himmelb(l)au at skabe et arkitektonisk fyrtårn, som kan inspirere til aktivt samvær og tværgående samarbejde – og ikke mindst give både børn og voksne nogle uforglemmelige musikalske oplevelser.”

Musikkens Hus i Nordjylland er tegnet af østrigske Coop Himmelb(l)au med Wolf D. Prix i spidsen. Arkitektfirmaet står bag en række spektakulære bygningsværker rundt om i verden, men Musikkens Hus er arkitekternes første projekt i Skandinavien.

I udviklingen af Musikkens Hus i Nordjylland har Coop Himmelb(l)au lagt stor vægt på, at Aalborgs industrielle historie, moderne kulturelle liv og fysiske omgivelser er tænkt ind i arkitekturen, så det har i høj grad påvirket designprocessen. Vigtigst for arkitekterne bag bygningsdesignet er det, at der såvel internt i huset som i det offentlige rum er skabt forudsætninger som muliggør og opfordrer til synergier og vidensdeling.

Bygningens uddannelses- og administrationsdel er derfor udformet som et U, der nærmest omfavner Koncertsalen ved at folde sig om den på tre sider og giver plads til både musiske og uddannelsesmæssige aktiviteter. Gennem store indkig til koncertsalen gives der mulighed for at følge aktiviteterne i koncertsalen under prøver og koncerter.

Bygningskompositionen åbner sig mod nord i en højloftet, offentlig foyer, der rækker over tre etager med udsigt over Limfjorden, og derudover er tre sale i forskellige størrelser og med forskellige funktioner placeret i tilknytning til foyeren.

Den akustiske målsætning for koncertsalen har været at etablere en akustik på et internationalt niveau. Den akustiske regulering er etableret i et samarbejde mellem det amerikanske akustikfirma Artec, der nu er en del af den internationale ingeniørkoncern Arup, og arkitekten Coop Himmelb(l)au.

Den fremtidige drift af Musikkens Hus i Nordjylland er planlagt bl.a. gennem ansættelse af den adm. direktør – Lasse Rich Henningsen – med enkelte nøglemedarbejdere.

Desuden nedsættes en Driftsgruppe, der vil bestå af de personer, der indtræder i bestyrelsen for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland ved byggeriets færdiggørelse. Formanden for Driftsgruppen er Christen Obel, som ligeledes vil overtage formandskabet for Fondens bestyrelse, når byggeriet afsluttes 29. marts 2014.

Den samlede finansiering for Musikkens Hus i Nordjylland er på ca.1 mia. kr.

Hovedbidragyderne er Realdania, der bidrager med ca. 450 mio. kr. samt Aalborg Kommune, som yder et anlægstilskud på 12.5 mio. kr. om året i 30 år, hvilket er konverteret til et realkreditlån m.v. på ca. 220 mio. kr.

Hertil kommer indgåede uopsigelige lejekontrakter, der er konverteret til et realkreditlån på ca. 205 mio. kr. Desuden renteindtægter samt et optaget lån på ca. 60 mio. kr.

Derudover har øvrige danske fonde, det nordjyske erhvervsliv, offentlige tilskud, privatpersoner samt Komitéen til Rejsningen af Musikkens Hus i Nordjylland bidraget med 100 mio. kr. til opførelsen af huset.

De anførte beløb er opgjort i prisniveau 2014 – det vil sige inkl. den almindelige prisudvikling siden beslutningen om byggeriet blev vedtaget.

Om byggeriet og parterne bag
Bygherre er Fonden Musikkens Hus i Nordjylland.

Arkitekt er Coop Himmelb(l)au med støtte fra arkitektfirmaet Friis & Moltke.

Akustikrådgiver er Artec, nu Arup.

Ingeniører er Rambøll og Niras.

Bygherrerådgiver er Cowi og PLH Architects.

De første skridt mod et Musikkens Hus i Nordjylland blev taget i 1986 af Foreningen Musikhusets Venner, der arbejdede målrettet for at realisere drømmen om et musikhus i Aalborg. Og i 2000 blev der fra politisk hold givet grønt lys til at opføre et Musikkens Hus på havnefronten i Aalborg. Fra 2001 til 2004 fik Komitéen til Rejsning af Musikkens Hus indsamlet de private midler, som Aalborg Kommune og det daværende Nordjyllands Amt havde betinget sig for at støtte projektet. Realdania gik ind i projektet med 5 mio. kr., som siden blev fulgt op med yderligere 55 mio. kr., der skulle sikre et byggeri af høj arkitektonisk værdi.

I foråret 2002 udskrev man en projektkonkurrence, og i februar 2003 blev det østrigske arkitektfirma Coop Himmelb(l)au udpeget som vinder. Da byggeriet i 2006 blev udbudt i licitation, viste det sig, at Musikkens Hus ikke kunne opføres inden for den planlagte økonomiske ramme. Derfor valgte de daværende bygherrer, Fonden Musikkens Hus i Nordjylland og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, at sætte projektet på stand by.

Realdania gik i december 2006 ind i projektet med en yderligere økonomisk støtte og med en stærk organisering for at sikre gennemførelsen af byggeriet af Musikkens Hus i Nordjylland. Der blev udpeget en ny bestyrelse for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland bestående af personer med stor erfaring i at realisere kompliceret byggeri. Siden 2011 har driftsgruppen for Musikkens Hus arbejdet med husets fremtidige drift.