x

Realdania skaber sikkerhed for Musikkens Hus i Nordjylland

Pressemeddelelse 21. december 2006

Realdania tilbød på et møde i går med Aalborgs borgmester Henning G. Jensen og kommunaldirektør Jens Kristian Munk at gå ind med de nødvendige finansielle ressourcer og påtage sig hovedansvaret for at realisere byggeriet af Musikkens Hus.

Siden licitationen i juli 2006 har fremtiden for Musikkens Hus i Nordjylland været usikker, men i starten af december fremlagde Aalborg Kommune et konstruktivt forhandlingsoplæg for de tidligere partnere, som skabte et godt udgangspunkt for at realisere Musikkens Hus.

Borgmester Henning G. Jensen bekræftede på mødet i går Aalborg Kommunes store engagement og interesse i projektet og tilkendegav, at Aalborg Kommune vil være sindet de næste 30 år at yde et årligt huslejebidrag til byggeriet af Musikkens Hus på i størrelsesordenen 12,5 mio. kr.

Realdania anerkender desuden den økonomiske opbakning på 60 mio. kr., som Komiteen til rejsning af Musikkens Hus i Nordjylland har tilvejebragt fra nordjyske og nationale fonde, fra nordjyske erhvervsvirksomheder, foreninger og kommuner samt fra mange andre.

På baggrund af Aalborgs store engagement og interesse og den stærke nordjyske opbakning har Realdania tilbudt at påtage sig rollen som hovedansvarlig for at gennemføre byggeprojektet og at gå ind med de nødvendige yderligere finansielle ressourcer.

Med initiativet ønsker Realdania: 

  • at opføre Musikkens Hus som et vartegn for Nordjylland i høj arkitektonisk kvalitet og med en akustik, som er et internationalt koncerthus værdigt, 
  • at etablere en professionel bygherreorganisation, som bemandes med erfarne personer med indsigt i arkitektur, byggeri, økonomi og ledelse,
  • at lægge tidsplanen for udbud og opførelse af Musikkens Hus med sigte på økonomisk optimering og med respekt for den aktuelle højkonjunktur i byggesektoren, og
  • at basere kommunikationen med offentligheden og interessenterne på åbenhed og transparens.

"Et Musikkens Hus i høj international kvalitet vil ikke blot være med til styrke og udvikle Aalborgs identitet og kulturliv men hele Nordjyllands", udtaler adm. direktør Flemming Borreskov, og fortsætter: "Det ville ikke være til at bære, hvis vi skulle forpasse chancen for at skabe en sådan dynamo for udviklingen. Derfor går Realdania ind med de nødvendige penge og ledelsesressourcer. Vi synes, det er en god sag, og vi regner naturligvis med fuld opbakning - også finansielt - fra dem, som støttede det gamle projekt".

Realdania regner med, at opgaven med at projektere og bygge Musikkens Hus varetages af en Bygningsfonden Musikkens Hus, og at opgaven med at forberede aktiviteterne og efterfølgende drive Musikkens Hus varetages af en Driftsfonden Musikkens Hus. Aalborg Kommune har tidligere givet tilsagn om 10 mio. kr. i årlig driftsstøtte til arrangementer mv. i Musikkens Hus. Dette beløb vil gå til Driftsfonden Musikkens Hus.

"Med Realdanias julegave til Aalborg og Nordjylland er der kommet et helt andet fremadrettet og troværdigt perspektiv på Musikkens Hus" siger Borgmester Henning G. Jensen og fortsætter: "I og med Realdania med sine store ressourcer sætter sig for bordenden i Bygningsfonden, er jeg nu sikker på, at Musikkens Hus i Nordjylland bliver en realitet. På det grundlag vil Aalborg Kommune sætte sig for bordenden i Driftsfonden og gå i arbejdstøjet med at forberede aktiviteterne i Musikkens Hus. Jeg glæder mig til hurtigst muligt at inddrage Byrådet i det videre forløb".

Realdania ser gerne, at Aalborg Symfoniorkester og Nordjyllands Musikkonservatorium bliver en del af Musikkens Hus, og vil derfor tage kontakt til Symfoniorkestret og Musikkonservatoriet for at drøfte interessen og muligheden for dette.

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Borgmester Henning G. Jensen, tlf. 99 31 15 00