x

Første spadestik til Musikkens Hus i Nordjylland

Pressemeddelelse 25. maj 2005

Fonden Musikkens Hus i Nordjylland og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger har udsendt følgende pressemeddelelse: Efter mere end 5 års forarbejde tager bygherrerne - Fonden Musikkens Hus i Nordjylland og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger - den 28. juni 2005 det første spadestik til Musikkens Hus. Et langt forberedende arbejde er nu ved at være overstået, og byggeriet kan snart tage sin begyndelse. 

Frem til midten af juni er 17 virksomheder eller konsortier i gang med at kalkulere priser og udarbejde forslag til at rationalisere byggeprocessen og beskrive rammerne for udførelsesfasen.
Herefter forestår der en intens periode på nogle måneder med at forhandle og videreprojektere med de mest fordelagtige tilbudsgivere, således at økonomien er i faste rammer, inden der indgås bindende kontrakter. 
 
Sideløbende med dette starter arbejdet med test- og prøvepæle på grunden. Dette sker for at sikre en optimal rationel gennemførelse af byggeriet. 
 
Byggeperioden er fastlagt til ca. 2½ år, hvorefter der går nogle måneder med afprøvning og indflytning i huset. Bygherrerne forventer, at Musikkens Hus kan tages i brug i begyndelsen af 2008.
 
”Musikkens Hus er et omfattende byggeprojekt, og forventningerne er høje hos alle”, udtaler formand for Styregruppen Sven Caspersen – og fortsætter: ”Et så stort byggeprojekt kan også rumme problemer, hvilket Musikkens Hus har oplevet. Men vi er overbeviste om, at Musikkens Hus i Nordjylland bliver et arkitektonisk vartegn i landsdelen og samtidig et hus, som på musik- og kulturfronten vil give landsdelen et yderligere løft og dermed styrke den erhvervsmæssige udvikling”.
 
Med første spadestik markeres, at Musikkens Hus går fra projektering til byggeri. I byggeperioden vil bygherrerne løbende informere om byggeriets fremdrift bl.a. på Musikkens Hus’ hjemmeside: www.musikkenshus.dk 

Yderligere oplysninger hos:  
Formand for Styregruppen Sven Caspersen
Telefon 40 18 15 80 
Byggetekniske spørgsmål bedes rettet til:
Teknisk direktør Reinhardt Larsen
Telefon 72 14 13 12