x

Byrumsplan skal sikre samspillet mellem Musikkens Hus og omgivelserne

Pressemeddelelse 28. november 2007

Musikkens Hus i Nordjylland skal spille optimalt sammen med sine omgivelser. Derfor skal et team under Coop Himmelb(l)au parallelt med udformningen af Musikkens Hus udarbejde en byrums- og landskabsplan for det omkringliggende område. Realdania finansierer udarbejdelsen af planen, og Aalborg Kommune skal, inden for en aftalt økonomi og som en del af mageskifteaftalen for arealerne i området, føre planen ud i livet.

Musikkens Hus skal ikke blot give den nordjyske region et arkitektonisk og kulturelt vartegn, men også et attraktivt og dynamisk byområde. Det er baggrunden for, at Realdania nu bevilger 7 mio. kr. til at udarbejde en principiel plan for byrum og landskab, som skal følge op på den masterplan, Coop Himmelb(l)au har udarbejdet for området omkring Musikkens Hus. 

Byrums- og landskabsprojektet skal sikre en optimal sammenhæng mellem Musikkens Hus, Nordkraft, Kvægtorvet og den samlede havnefront. Projektet omfatter de tre byrum, der er beskrevet i Coop Himmelb(l)aus masterplan: Kulturtorvet mellem Nordkraft og Musikkens hus, Torvet Musikkens Hus og Bytorvet, som binder et planlagt multicenter med handel, erhverv, boliger og hotel sammen med Aalborgs øvrige handelsområder.

Projektet bliver udarbejdet af landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen, som indgår i Coop Himmelb(l)aus projektteam, og arbejdet med at udforme en byrumsplan vil komme til at foregå parallelt med designarbejdet for Musikkens Hus.

"For Realdania er det vigtigt, at Musikkens Hus ikke bliver et enkeltstående bygningsværk, løsrevet fra sine omgivelser. Byggeriet skal tænkes som en del af et større byrum, der kan bidrage til at skabe mere liv i havneområdet ved at styrke forbindelse mellem Aalborgs bycenter og Limfjorden. Det er den helhedstænkning, byrumsplanen skal være med til at sikre, at vi får virkeliggjort", udtaler direktør i Realdania Hans Peter Svendler.

Den færdige byrumsplan vil på grundlag af en nærmere aftalt økonomi blive realiseret af Aalborg Kommune som en del af mageskifteaftalen for arealerne i området.

Arbejdet med at udforme byrums- og landskabsprojektet vil på Realdanias vegne blive koordineret af Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, hvor stadsarkitekten for Aalborg Kommune sidder i bestyrelsen. Dermed er det tanken, at stadsarkitekten på Aalborg Kommunes vegne bidrager til projektmaterialet.