x

Musikkens Hus råder over en formue på godt 70 mio. kroner

Pressemeddelelse 29. maj 2007

Pressemeddelelse udsendt af Fonden Musikkens Hus i Nordjylland: En egenkapital på 70,6 mio. kr. er det økonomiske udgangspunkt for den kommende realisering af Musikkens Hus. Det fremgår af den årsrapport for 2006, som ”Fonden Musikkens Hus i Nordjylland” netop har afleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

”Med årsrapporten er gjort økonomisk status over det oprindelige byggeprojekt, der som bekendt blev opgivet i 2006. Og derefter disponerer ”Fonden Musikkens Hus i Nordjylland” i den proces, som vi skal i gang med, over en formue på godt 70 mio. kr., siger formanden for Fondens bestyrelse, Bent Frank.

Bent Frank indtrådte i bestyrelsen, da Realdania i december 2006 tilbød at overtage styringen af byggeprojektet og samtidig tilbød at sikre det økonomiske grundlag for realiseringen af ”Musikkens Hus i Nordjylland”.
 
Årsregnskabet viser, at ”Fonden Musikkens Hus i Nordjylland” har likvide beholdninger på ca. 79 mio. kr.
Heraf består knap 47 mio. kr. af betingede donationer og sponsorater, som er modtaget fra fonde, virksomheder og privatpersoner i forbindelse med den succesfulde indsamling, der tidligere er foretaget.
Fondens anlægsaktiver, som udgøres af grunde og projektværdi, løber op i tilsammen 38,9 mio. kroner.
 
Værdier for 9 millioner fra det opgivne projekt
I forbindelse med ændringen af byggeprojektet har fondens bestyrelse foretaget en nøje gennemgang og vurdering af de udgifter, der har været i det oprindelige byggeprojekt frem til det blev opgivet.
 
”I det oprindelige byggeprojekt var der projektudgifter m.v. på knap 31 mio. kr. Det er naturligvis vores hensigt at udnytte og genanvende så meget som muligt fra det hidtidige projekt, og vi har vurderet, at vi kan beholde værdier for 9 mio. kr. fra det hidtidige projekt”, oplyser Bent Frank.
 
Så i stedet for en nedskrivning af formuen med samtlige udgifter fra det hidtidige projekt har bestyrelsen altså valgt at nedskrive værdien af de afholdte projektudgifter med ca. 22 mio. kr. til ca. 9 mio. kr. 

Yderligere oplysninger:
Bent Frank, formand for bestyrelsen for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland
Tlf.: 70 11 66 66 - Mobil: 21 69 95 93